Rondweg om Gasteren

Het is voor veel dorpsgenoten een doorn in het oog: het vele (sluip)verkeer dat zowel ’s morgens als ’s avonds vanuit Annen via Gasteren naar Assen rijdt. En daarna gedurende de gehele dag het vele zware verkeer dat door het dorp dendert: bij menigeen staan de kopjes te rammelen in de kast zodra er weer een zwaar beladen 25-tonner door het dorp rijdt. De vele maatregelen ten spijt (snelheidsbeperking, wegversmalling, cameratoezicht) hebben geen verbetering met zich meegebracht. Daarom is het tijd voor het beoordelen van nieuwe maatregelen.

Binnenkort zal een plan op tafel komen waarbij tussen Half Boompie (Oosteinde) en Hevels Bocht (Westeinde) een rondweg wordt getrokken, ten zuiden van Gasteren, achter ’t Holt langs. Het ligt in de bedoeling dat het tracé zo veel als mogelijk de bestaande structuren volgt. Hierbij zal rekening worden gehouden met een minimale belasting van de natuurlijke waarden. Het lijkt er op dat hiermee aan de verkeersdruk in Gasteren een eind zal komen.

Reacties over deze plannen kunt u nu al sturen aan het nieuwe mailadres voor deze ontwikkeling: <uw reactie>.