Voor 2024 worden de volgende activiteiten voorzien. Sommige zijn al in uitvoering, of als u dit leest misschien zelfs al afgerond, andere zijn nog in voorbereiding. Neem voor de actuele stand van zaken contact op met de werkgroep via biodiversiteit@ingasteren.nl .

 • Dorpsbijeenkomsten: Eerste informatieavond in februari 2024 met als onderwerpen: Wat is biodiversiteit en waarom is dat belangrijk, en wat wil de werkgroep daarin betekenen.
 • Biodiversiteit in eigen tuin: PM.
 • Zadenbibliotheek: Coördinator benoemd. PM.
 • Insectenhotel: Coördinator benoemd. PM.
 • Nestkastjes: Jaarlijkse onderhoud- en schoonmaakbeurt is uitgevoerd in januari 2024.
 • Open-tuinen route: Coördinator benoemd. Voorzien in mei 2024.
 • Subsidiemogelijkheden in beeld brengen: Coördinator benoemd. In uitvoering.
 • Dorpsommetjes updaten: Coördinator benoemd. Werkgroep geformeerd. In uitvoering.
 • Bloemrijke bermen en ecologisch berm- en maaibeheer: Coördinator benoemd. Werkgroep geformeerd. In voorbereiding.
 • Ecologische structuren creëren: PM.
 • Knelsoorten in de hand houden: PM.
 • Doelsoort de Patrijs: PM.
 • Herstel Drentse erven: Coördinator benoemen. Mogelijkheden met LBD verkennen.

Voor iedere activiteit is/wordt een subwerkgroep(je) opgericht met geïnteresseerde inwoners en met één van de werkgroepleden als coördinator. De subwerkgroepen opereren zelfstandig en rapporteren regelmatig aan de Werkgroep Biodiversiteit. Die laatste speelt vooral een rol in de overall coördinatie, het op elkaar afstemmen van de verschillende activiteiten en het faciliteren van de subwerkgroepen. 

Bent u geïnteresseerd in een bepaald onderwerp, of wilt u graag meewerken in een van de subwerkgroepen, neemt u contact op met de Werkgroep via biodiversiteit@ingasteren.nl .