Een marke is vanouds het grondgebied in en rondom een Drents dorp. De zeggenschap over de marke lag bij de Boermarke.
De marke van Gasteren is rond de 700 hectare groot. Diegenen die binnen de markegrenzen minstens 1 hectare cultuurgrond bezitten kunnen lid zijn van de Boermarke.

Het bestuur van de Boermarke wordt gevormd door 4 volmachten. De volmachten in Gasteren zijn momenteel: Harm van Rhee, Theo Hollander, Harm Reinders en Henk Lammerts.

Binnen het dorp Gasteren heeft de Boermarke altijd een belangrijke sociale functie vervuld, die nu met de afname van het aantal boeren wel minder wordt, maar nog steeds telt. Zo is de Boermarke eigenaar van het sportveld bij De Gasterije. Ook beheert zij de brinken in het dorp. Inkomsten krijgt de Boermarke vooral door de verhuur van de marke als jachtterrein en de verhuur van landbouwwerktuigen.
Steeds meer houdt de Boermarke zich tegenwoordig bezig met de natuur. Bij de opstelling van het dorpsomgevingsplan (2005) heeft de Boermarke een belangrijke inbreng gehad.

Bron: Henk Hellema en Jose Martin, Gasteren, 2000.