Een marke is vanouds het gemeenschappelijk grondgebied in en rondom een Drents dorp. De zeggenschap over de marke lag bij de Boermarke.
De marke van Gasteren is rond de achthonderd hectaren groot. Diegenen die binnen de markegrenzen minstens een hectare cultuurgrond bezitten kunnen lid zijn van de Boermarke.

De boermarke van Gasteren. Aan deze kaart kunnen geen rechten worden ontleend.

Het bestuur van de Boermarke Gasteren wordt gevormd door vier volmachten. De volmachten in Gasteren zijn momenteel: Harm van Rhee, Theo Hollander, Harm Reinders en Henk Lammerts.

Binnen het dorp Gasteren heeft de Boermarke altijd een belangrijke sociale functie vervuld, die nu met de afname van het aantal boeren wel minder wordt, maar nog steeds telt. Zo is de Boermarke eigenaar van het sportveld bij De Gasterije. Ook beheert zij de brinken in het dorp. Inkomsten krijgt de Boermarke vooral door de verhuur van de marke als jachtterrein en de verhuur van landbouwwerktuigen. De Boermarke houdt zich tegenwoordig ook bezig met de natuur. Bij de opstelling van het dorpsomgevingsplan (2005) heeft de Boermarke een belangrijke inbreng gehad.
De Boermarke Gasteren is aangesloten bij de Vereniging Drentse Boermarken. De Drentse Boermarken zijn sinds 2016 geplaatst op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Voor meer informatie over de Boermarke Gasteren kunt u contact opnemen met Harm van Rhee, Oosteinde 12, 0592-231505.
Lees voor meer informatie over de boermarken in het algemeen op www.boermarken.nl

Bron: Henk Hellema en Jose Martin, Gasteren, 2000; bijgewerkt 2020.