Wij werken samen met:

Landschapsbeheer

Aan de slag

Landschapsbeheer Drenthe streeft naar behoud, beheer en ontwikkeling van kwalitatief Drents cultuurlandschap met een streekeigen karakter en ondersteunt dorpsprojecten daarbij.
Contactpersoon: Marye Veenstra

Klavertje Vier

Ecologisch groen

Nils van Ligten is een echte specialist in ecologische groenvoorziening met een enorme praktijk-kennis van grond, grondbewerking, planten en dierenleven. Met zijn bedrijf Klavertje Vier werkt hij in opdracht van Landschapsbeheer Drenthe, gemeenten en privé-grondeigenaren.

Gemeente A&H

Groenbeheer

Om de biodiversiteit te vergroten maait de gemeente ongeveer een kwart van de bermen ecologisch: 1 of 2 keer per jaar. Het maaisel wordt afgevoerd. Ecologisch bermbeheer zorgt dat streekgebonden bloemen terugkomen en helpt de groei van het aantal insecten.

De Cruydt Hoek

Meer Biodiversiteit

Biodiversiteitsherstel werkt! Het is opwindend, inspirerend en motiverend om zo steeds meer bij te dragen aan biodiversiteitsherstel. Cruydt-Hoeck wil niet alleen zaden en planten leveren. We willen juist ook helpen succesvolle bloeiende bloemenweides te creëren en in stand te houden!

Interessante weblinks

Heel Drenthe Zoemt

Voor een soortenrijk Drenthe

Planten en dieren zijn overal, niet alleen in de natuurgebieden maar ook daarbuiten.  Heel Drenthe Zoemt is dé plek waar je informatie, inspiratie en activiteiten vindt om bij te dragen aan een groener en soortenrijker Drenthe.

Bijen en hommels

Insecten als bestuivers

De meeste planten moeten bestoven worden om zich te kunnen voortplanten. Soms gaat de verspreiding van stuifmeel via wind of water, maar veel planten – in Nederland maar liefst 80% – zijn afhankelijk van insecten, zoals wilde bijen, hommels en zweefvliegen.

Vlinderstichting

Vlinders verdwijnen

Vroeger zag je veel meer vlinders. Al decennia lang vermindert het aantal vlinders in Nederland. Het blijkt dat zowel de bedreigde soorten als algemene soorten steeds maar verder achteruit gaan. Tot nu toe zag iedere generatie Nederlanders minder vlinders dan de generatie ervoor. 

Vogelbescherming

Vogels in je tuin

Word je ook zo blij van een zingende merel of het zachte koeren van een Turkse tortel? Nodig ze uit en maak van jouw tuin of balkon een vogelparadijs. Waar houden vogels van of wat schrikt hen af? Waar kunnen ze nestelen en wat willen ze eten?

Reptielen en vissen

Meer kennis

RAVON besteedt veel aandacht aan de educatie over reptielen, amfibieën en vissen. Het overdragen van deze kennis aan natuurvrijwilligers en mensen die beroepsmatig met onze soortgroepen in aanraking komen draagt zorgt voor een beter begrip en hiermee aan bescherming en behoud van natuurwaarden.

LBD Instructiewijzers

Aan de slag

Landschapsbeheer Drenthe helpt vrijwilligers om het landschapsbeheer zo deskundig mogelijk uit te voeren. Daarom zijn handige instructiewijzers ontwikkeld voor een groot aantal praktische zaken: onderhoud van bloemrijke akkers, maken van een insectenhotel, maken van takkenrillen, etc.

ROEG! – RTV Drenthe

Natuur dichtbij

ROEG! neemt je elke zaterdag mee door de natuur van Drenthe. Op TV Drenthe, gepresenteerd door Loes van der Laan, wordt je elke week weer verrast. Geniet van de mooie beelden en kom meer te weten over je eigen tuin, over de natuurgebieden, planten en dieren die Drenthe rijk is. 

Meer informatie over biodiversiteit