In 1962, op de dag van de Zuidlaardermarkt, brandt in Gasteren café ‘De Vriendschap’ tot de grond toe af. “We zagen een enorm donkere wolk boven het dorp hangen,” aldus Anna Vedder die samen met Willempje Bonder en Hennie Stokker op weg was naar Zuidlaren. Het café op het Westeinde was dé ontmoetingsplaats van het dorp. Die plek valt pardoes weg.

Men weet al snel wat er moet gebeuren: er moet een dorpshuis komen. Stichting Dorpshuis wordt opgericht en onder voorzitterschap van meester Molema gaat men voortvarend aan de slag. Allerlei activiteiten worden bedacht om naast subsidies nog het benodigde geld bij elkaar te krijgen en veel inwoners helpen mee bij de bouw.

En zo heeft Gasteren in 1966 zijn eerste dorpshuis, naast de school aan de Oudemolenseweg, gebouwd door aannemer en dorpsgenoot Albert Berkepies. Bij de officiële opening op vrijdag 26 augustus is er bezoek van hoge heren, de dag daarop wordt er flink gefeest. Dat is nu 50 jaar geleden.

Wanneer in 1993 de school ophoudt te bestaan, vraagt men zich af wat met het dorpshuis te doen. Het gebouw kent de nodige gebreken en beperkingen en door de sluiting van de school komen de kosten voor schoonmaak en onderhoud niet meer ten laste van de gemeente. Moet men kiezen voor verbouw óf voor nieuwbouw? Omdat nieuwbouw financieel niet haalbaar lijkt, stelt Vereniging Dorpsbelangen voor het bestaande dorpshuis te verbouwen, een voorstel dat gesteund wordt door de dorpsbewoners.

Maar het loopt anders. Een groep onder leiding van (oud-)aannemer Jacob van Rein ziet wél kansen voor nieuwbouw. Het bestuur van Dorpsbelangen wordt daarvan overtuigd en Jacob wordt in het bestuur opgenomen. Er wordt een plan uitgewerkt dat alleen haalbaar is, wanneer het hele dorp – via zelfwerkzaamheid en acties om geld in te zamelen – meehelpt. En zo gebeurt het en is Gasteren in 1997 een nieuw Dorpshuis – ‘De Gasterije’ – rijker.

Niet aan de Oudemolenseweg, maar aan de Gagels. Naast de bestaande kantine van sportvereniging ‘De Rietvogels’ komt een nieuwe sportzaal en een peuterspeelzaal en nieuwe toiletten, gebouwd door aannemer Geerts uit Zeijen.

En weer helpen vele dorpsbewoners mee bij de bouw- en schilderwerkzaamheden. Ook wordt via grote acties maar liefs 35.000 gulden opgehaald – velen zullen zich nog de Gasterense buitendagen, de loterij, de boeldag en de certificatenactie herinneren. En niet te vergeten: het afsluitende openingsfeest op 31 augustus 1997.

In 2011 ondergaat ‘De Gasterije’ een forse renovatie. De kleedkamers en kantine worden vergroot, de keuken wordt gemoderniseerd, muren krijgen een kleurtje en er komt ook een aparte vergaderzaal, de Markezaal. En weer kan ruimschoots een beroep op de inwoners worden gedaan om mee te helpen.

Vijftig jaar na de opening van zijn eerste dorpshuis heeft Gasteren een prachtig dorpshuis, vindt ook Anna Vedder. Weer tijd om een feestje te bouwen.