Naar aanleiding van de opening van het dorpshuis in 1966 is de stichting Dorpshuis Gasteren ontstaan. In het bestuur zaten leden van de diverse verenigingen van Gasteren. Al gauw kreeg het bestuur de naam Dorpshuiscommissie. Meer en meer begon het stichtingsbestuur zich met algemene belangen van Gasteren bezig te houden en zo werd steeds vaker gesproken over commissie Dorpsbelangen in plaats van Dorpshuiscommissie. Toen in 1976 op initiatief van de Dorpshuiscommissie en met medewerking van Opbouw Drenthe een onderzoek werd gedaan naar de leefbaarheid in het dorp, werd in het eindrapport de aanbeveling gedaan dat “de Commissie Dorpsbelangen zich nader zou bezinnen op haar taak en vorm”. Dit leidde in 1978 tot de oprichting van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. Het eerste bestuur bestond uit 9 leden. Iedere vereniging had een eigen vertegenwoordiger. Er was zelfs een adviserend lid vanwege zijn raadslidmaatschap. Vanaf haar oprichting is Dorpsbelangen lid van de Vereniging Brede Overleggroep Kleine Dorpen (BOKD) in Drenthe.

Dorpsbelangen hield zich in die tijd ondermeer bezig met woningbouw, kleuter-vervoer, speelvoorzieningen, bibliotheekvoorzieningen, dorpskrant, straatverlichting en riolering, en wat in die tijd erg speelde, de mogelijke opslag van atoomafval in zoutkoepels. Ook zette Dorpsbelangen zich in voor een fietspad naar Anloo.

Tevens kwam op initiatief van Dorpsbelangen in oktober 1979 het eerste nummer van een gestencilde dorpskrant, toen nog zonder naam. Vanaf het derde nummer kwam deze dorpskrant uit onder de naam “Neis oet ‘t Loeg”. Na 10 jaar bleek er zo weinig kopij binnen te komen, dat de uitgave werd gestopt. Een decennium later werd het blaadje echter weer nieuw leven in geblazen. Sindsdien verscheen het weer maandelijks totdat het in 2020 vervangen werd door een digitale versie. Deze nieuwsvoorziening werd in 2006 aangevuld met een heuse eigen lokale website www.ingasteren.nl met een eigen redactie die de plaatselijke ontwikkelingen op de voet volgt en daarover rapporteert met de snelheid die bij het tegenwoordige multimediale tijdperk hoort.

Verdere activiteiten in die eerste jaren waren de jaarlijkse ‘In- en Ontspanningsweek’, het paasvuur, de kerstboom, het jeugdwerk en het realiseren van een rijdend postkantoor.

In 2006 en 2007 was Dorpsbelangen betrokken bij de totstandkoming van het verkeersplan, de bestelbieb en het dorpsomgevingsplan (DOP). Klik hier voor meer informatie over het dorpsomgevingsplan.

In 2009/2010 werd deelgenomen aan het ‘vijfsterrenproject’ van de BOKD. Door de actieve inzet van vele dorpsbewoners werd Gasteren het eerste 5-Sterrendorp van Nederland.

Dit is in het kort de geschiedenis van de Vereniging Dorpsbelangen Gasteren. Een uitgebreidere versie kunt u lezen in het in 2003 verschenen boek ‘Gasteren’, overigens ook een initiatief van Dorpsbelangen.