Ook in Gasteren is een buurtpreventie-groep actief: de WhatsAppGroep Buurtpreventie (in) Gasteren (afgekort: Buurtpreventie WAGBIG). Dit burgerinitiatief handelt zoals de meeste andere WhatsAppGroepen: bij onraad of verdachte situaties informeren de deelnemende dorpsgenoten elkaar.

Buurtpreventie heeft als doel:

  1. in het kader van burgerparticipatie een bijdrage leveren aan de veiligheid in Gasteren
  2. het verhogen van de bereidheid om mogelijke criminele handelingen in Gasteren vast te stellen …
  3. … en deze bij de politie te melden.

De WAGBIG werkt volgens de beproefde S.A.A.R.-methode. Deze is beschreven in de verkorte werkwijze (maart 2020) of klik op de uitgebreide werkwijze (maart 2020).

Wilt u deelnemen? Stuur dan een e-mailbericht aan <buurtpreventie@ingasteren.nl> met daarin: uw naam, leeftijd, adres en mobiel nummer; voorwaarde is wel dat u gebruik maakt van WhatsApp op uw mobiele telefoon.