De Vervoerservice is er voor mensen die niet meer zelf kunnen rijden of geen eigen vervoer hebben, en daardoor niet kunnen doen wat belangrijk voor ze is. Zoals boodschappen doen, een bezoek aan de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek, de bibliotheek, het winkelcentrum, etc.

Als u gebruik wilt maken van de Vervoerservice kunt u bellen met 06-20122349 en krijgt dan iemand van Gasteren Goed voor Elkaar aan de telefoon. Die noteert wat de bedoeling is: waarheen, wanneer, wel of niet wachten voor de terugrit, etc. Daar zoekt hij of zij dan een vrijwilliger bij die u met zijn of haar auto kan en wil vervoeren. Bel het liefst twee of meer dagen van te voren om de coördinator enige tijd te geven om een vrijwilliger te vinden.

Vervoer binnen de bebouwde kom van Gasteren is gratis, maar voor vervoer daarbuiten wordt een bijdrage van € 0,19 per km gevraagd. U kunt dit met de bestuurder zelf direct afrekenen.