Een belangrijk aspect van leefbaarheid in een dorp is saamhorigheid die eraan bijdraagt dat mensen er graag wonen en kunnen blijven wonen, omdat ze weten dat ze kunnen rekenen op medebewoners voor het geval ze eens hulp nodig hebben.

Met dit inzicht is begin 2018 in Gasteren een werkgroep “Zorgzaam Gasteren” opgericht om te onderzoeken hoe daar door dorpsbewoners zelf invulling aan kan worden gegeven. De werkgroep heeft ideeën ontwikkeld en deze in eerste instantie met een aantal dorpsbewoners besproken. Daarna is overleg gevoerd met de gemeente en stichting Impuls Welzijn om te zien of zij die ideeën uitvoerbaar vonden en daar ook zelf een bijdrage aan wilden leveren. Dat wilden ze graag. Zo zijn de plannen ontstaan voor een nieuwe dorpsorganisatie met de meer passende naam “Gasteren Goed voor Elkaar”. Deze plannen zijn besproken in een bewonersbijeenkomst op 20 september 2018 (klik HIER voor verslag). De meer dan 40 dorpsgenoten die aanwezig waren spraken zich daar positief over uit. We beschouwen deze bewonersbijeenkomst als het formele begin van Gasteren Goed voor Elkaar.

Vanaf dat moment zijn drie activiteiten van start gegaan:

De Huiskamer (klik HIER)
Het Dorpsloket (klik HIER)
De Vervoerservice (klik HIER)

Al deze activiteiten worden uitgevoerd met dorpsgenoten die zich aangemeld hebben als Vrijwilliger (klik HIER).

Over deze onderwerpen kunt u meer lezen in de submenu’s bij deze pagina.


Bovenstaande pagina is gepubliceerd in oktober 2018. Inmiddels is dat jaar al weer afgesloten. In februari 2019 heeft Gasteren Goed voor Elkaar haar eerste jaarverslag gepubliceerd. U kunt dat HIER inzien.