Informatie over het Corona-virus:

AANGIFTE
DOEN

Indien u slachtoffer bent geworden van een delict (inbraak, overval, geweld, etc.), dient u zo snel mogelijk aangifte doen bij de politie. Dat kan op het politiebureau (Assen, Weiersstraat 83 / Balkengracht 3); een afspraak maken is daartoe aan te bevelen: 09008844. Voor een aantal delicten is het ook mogelijk aangifte te doen via internet; klik HIER voor het doen van aangifte.

BRANDWEER
AA EN HUNZE

Uiteraard belt u 112 in het geval van brand, een ongeval, etc.. Het is echter interessant om te weten wat de brandweer voor u kan doen en hoe u voorkomt de brandweer ooit nodig te hebben. Klik HIERvoor informatie.

GASTEREN GOED
VOOR ELKAAR

(GGvE) heeft als doelstelling dat iedere dorpsbewoner met een hulpvraag (waarin hij/zij niet direct kan voorzien door het eigen ‘netwerk’; familie, vrienden, naaste buren of bestaande professionele voorzieningen zoals thuiszorg of huishoudelijke hulp), in contact kan komen met een mededorpsbewoner die daar mogelijk wel in kan voorzien. Voor informatie over Gasteren Goed voor Elkaar, klikt u HIER. Op werkdagen tussen 09:00 en 17:00 uur is Gasteren Goed voor Elkaar voor hulpvragen te bereiken op 0620122349.

GEMEENTE
AA EN HUNZE

De Gemeente Aa en Hunze is de “laagste” overheid waar Gasteren mee van doen heeft. Het is de overheid die het dichtst bij de bevolking staat.

HUISARTSENPOST
AA EN HUNZE / ASSEN

LET OP! De huisartsenpost voor nacht- en weekendhulp voor huisartsen uit de Gemeenten Aa en Hunze en Assen (WZA Assen) valt onder een andere organisatie dan de huisartsenpost voor huisartsen uit de Gemeente Tynaarlo (MZH Groningen).

Heeft u  een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel dan 0900 – 1120112. Klik HIER voor informatie. Bel in het geval van een levensbedreigende situatie 112.

HUISARTSENPOST
TYNAARLO

LET OP! De huisartsenpost voor nacht- en weekendhulp voor huisartsen uit de Gemeente Tynaarlo (MZH Groningen) valt onder een andere organisatie dan de huisartsenpost voor huisartsen uit de Gemeenten Aa en Hunze en Assen (WZA Assen).

Heeft u een huisarts nodig buiten praktijktijden? Bel dan 0900 – 9229. Klik HIER voor informatie.  Bel in het geval van een levensbedreigende situatie 112.

MIJN
OVERHEID

MijnOverheid geeft u toegang tot uw eigen gegevens van diverse overheidsorganisaties. U kunt via MijnOverheid bijvoorbeeld controleren hoe u bij de gemeente geregistreerd staat of de status van uw omgevingsvergunning volgen. Ook ontvangt u hier post van organisaties zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en uw gemeente. MijnOverheid.nl is gratis en veilig.

POLITIE
AA EN HUNZE

De Nederlandse politie is verdeeld in 11 eenheden (inclusief de Landelijke Eenheid). Gasteren valt binnen Eenheid Noord-Nederland. Het dichtstbijzijnde politiebureau is in Assen. Klik HIER voor informatie. Bel naar 112 in geval van ongeval, overval, inbraak, etc.. Voor het verkrijgen van informatie is het nummer 09008844 beschikbaar.

PROVINCIE
DRENTHE

Informatie van, over, door en vanuit het Provinciehuis over de Provincie Drenthe vindt u hier.

WAGBIG
BUURTPREVENTIE

De WAGBIG is een groep die bestaat uit inwoners van Gasteren die elkaar attenderen op verdachte situaties dan wel elkaar alarmeren indien 112ingeschakeld is (en hulp van dorpsgenoten wenselijk is). Klik HIERvoor informatie.

RIJKS-
OVERHEID

Om het gemakkelijk te maken: één ov verheid en twee verschillende pagina’s dia fungeren als wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden: <www.overheid.nl> of <www.rijksoverheid.nl>.

.
.

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen

Klik hier om uw eigen tekst toe te voegen