Meer aandacht voor biodiversiteit, ook in Gasteren

De werkgroep Biodiversiteit Gasteren wil de biodiversiteit in het gebied in en om Gasteren waar mogelijk versterken. De werkgroep is opgericht in 2022 en heeft sindsdien in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe en de BOKD (Brede Overleggroep Kleine Dorpen) nagedacht over, en ideeën uitgewerkt voor concrete doelen en activiteiten om daar invulling aan te geven.

Op 5 oktober 2023 is een eerste dorpsbijeenkomst georganiseerd over biodiversiteit. Daar werden  verschillende thema’s uitgelicht die door de werkgroep worden gezien als opties voor te ondernemen activiteiten. Aanwezigen konden aangeven of ze interesse hadden in informatie daarover en/of daaraan actief mee wilden meewerken in nog te vormen groepjes.
In aanvulling daarop is in de tweede week van oktober 2023 ook een enquête verspreid in het dorp waarin enthousiasme voor verschillende onderwerpen is gepeild. In response daarop heeft een aantal mensen interesse uitgesproken voor informatieavonden over verscheidene onderwerpen, en hebben zich ook mensen aangemeld die wel mee willen werken in een van de werkgroepen.

Onder meer op grond hiervan is een Startdocument (klik HIER) gemaakt waarin een aantal ambities is geformuleerd waar de werkgroep zich de komende tijd op wil richten. Dit is verbeeld in de ‘Ambitiekaart’, die in het startdocument is opgenomen. De uitwerking van die ambities tot concrete acties vindt plaats op basis van de interesse van inwoners, de spankracht van de werkgroep en de beschikbaarheid van benodigde middelen en expertise. Landschapsbeheer Drenthe is bereid gevonden de uitvoering van projecten en programma’s te ondersteunen met kennis en middelen.

Voor iedere activiteit zal een werkgroep(je) worden opgericht met geïnteresseerde inwoners en met één van de werkgroepleden als coördinator. De werkgroepen opereren zelfstandig en rapporteren regelmatig aan de Werkgroep Biodiversiteit. 

Voor 2024, het eerste uitvoeringsjaar, is een voorlopige planning gemaakt. Die kunt u inzien onder Activiteiten (klik HIER).