In 1992 kwam de Vereniging Dorpsbelangen met het idee de geschiedenis van Gasteren te boek te stellen. Aanleiding hiervoor was het 700-jarig bestaan van Gasteren in 1998, men had nog 6 jaar, dus nog even de tijd. Er werd een werkgroep opgericht, die enthousiast aan de slag ging. Men dook de archieven in, er werden interviews met oudere inwoners afgenomen en er werd veel historisch materiaal verzameld. Helaas viel de werkgroep na een enthousiast begin uiteen. Het vele verzamelde materiaal werd in dozen bewaard. In 1998 stortten enkele leden van de vorige werkgroep met een aantal nieuwe mensen zich op de dozen om alles uit te zoeken en op te schrijven. Een hele klus.

Maar het resultaat mag er zijn. Uiteindelijk verscheen het boek ‘Gasteren’ in 2003 met het uitgebreide ‘levensverhaal’ van het dorp, samen met een CD met ruim 1000 foto’s. Het is een leesbaar en herkenbaar boek geworden met veel foto’s, waarin de inwoners van Gasteren vanaf de vroegste geschiedenis een beeld wordt geschetst van het landschap, de landbouw en later ook andere bedrijvigheid, de bestuurlijke en sociaal-culturele veranderingen en van de bewoning. Voor veel inwoners van Gasteren is het een naslagwerk geworden dat je makkelijk ter hand neemt om nog eens op te zoeken hoe het ook weer zat. ‘Wie woonde er toen daar ook maar weer?’. ‘Wat was ook weer de geschiedenis van dat gebouw?’

In het hoofdstuk ‘Bewoningsgeschiedenis’ wordt van iedere woning in het dorp beschreven wie er wonen en (voor zover bekend) gewoond hebben. Juist in deze recente bewoningsgeschiedenis zijn sinds de verschijning van het boek natuurlijk nogal wat zaken veranderd. Er zijn bewoners overleden en verhuisd, en nieuwe inwoners hebben hun intrek genomen in de woningen die zij achterlieten. Dit heeft Vereniging Dorpsbelangen ertoe gebracht de publicatie “Gasteren – bewoningsgeschiedenis anno 2013” uit te brengen waarin deze veranderingen zijn opgenomen. Deze beknopte publicatie is in de jaarvergadering van Dorpsbelangen op 3 april 2014 gepresenteerd en is voor dorpsbewoners gratis beschikbaar.

Ook van het boek ‘Gasteren’ zijn nog exemplaren beschikbaar. Gezien de datum van uitgifte heeft Dorpsbelangen besloten de oorspronkelijke prijs van € 20,00 te verlagen naar € 12,50.

Bent u geïnteresseerd in deze nieuwe publicatie en/of het oorspronkelijke boek ‘Gasteren’ dan kunt u dit per mail kenbaar maken aan het secretariaat van  [dorpsbelangengasteren@outlook.com ].

Naar aanleiding van de actualisering van de bewoningsgeschiedenis in 2013 heeft Dorpsbelangen besloten dit voortaan jaarlijks te gaan doen. De achtste versie, met alle veranderingen die zich in 2022 voordeden, is in januari 2023 uitgebracht.

Klik HIER voor de meest recente versie van de bewoningsgeschiedenis Gasteren; u vindt dit overzicht ook in het menu onder Verenigingen/Dorpsbelangen.