Het bestuur van Sportvereniging Rietvogels is als volgt samengesteld:

  • Remo Rietman,  voorzitter / contactpersoon volleybal en biljarten
    tel. 06 – 30 11 04 27
  • Klaasje Hollander, penningmeester / contactpersoon bodyfit
    tel. 06 – 21 24 05 35
  • Trudy Boelens, contactpersoon jeu de boules / contactpersoon oud papier
    tel. 06 – 46 63 81 63
  • Greetje Ringrose, contactpersoon dynamic tennis

Het emailadres van het bestuur van de Rietvogels is derietvogels@gmail.com