De oudste gegevens over Gasteren dateren uit 1298, meer dan 700 jaar geleden, wanneer over ‘Ghestre’ wordt geschreven, over geest of hoge zandrug. Gasteren zou in die tijd zo’n negen boerderijen hebben geteld.
Maar het zullen niet de eerste bewoners van dit gebied zijn geweest. In de Gasterse Duinen ligt immers een hunebed, waarvan de ouderdom wordt geschat op rond 5000 jaar vòòr Christus. En ten zuidoosten van het dorp, waar nu Ubbinks’ bos ligt, zijn in de jaren ‘30 van de vorige eeuw 44 grafheuvels (tumuli), een groot urnenveld en een 30-tal brandheuvels gevonden. Deze dateren uit de periode tussen 1500 v. Chr. en het begin van onze jaartelling.

.

.

.

Ter illustratie zijn onderstaand 2 kaartjes van Gasteren en omgeving bijgevoegd: de bovenste uit de periode rond 1900, de onderste van rond 2000. Helaas zijn er geen duidelijke kaartjes beschikbaar van rond 1600

Hunebed 0929

.

.Gasteren wordt omgeven door natuurgebieden: het Balloërveld aan de zuidkant, het Gasterense diep aan de westzijde en de Gasterse duinen aan de noordkant. Zij zijn in een lang verleden ontstaan, gedurende de tweede ijstijd. Vergeleken met deze gronden zijn de oude bouwlanden van de Zuid- en Noordes van relatief jonge datum. De eerste boerderijen lagen rond de Hofakkers, de oudste akkers van Gasteren op de Zuides. In de middeleeuwen bestond een groot deel van de Zuides waarschijnlijk nog uit bos.In de 15e eeuw werd met de ontginning van de Nij- of Nieuwlanden begonnen. Deze esontginning ten noorden van Gasteren vormde een aanvulling op de veel oudere Zuides en de minder intensief gebruikte Haveres ten oosten van het dorp.

In de middeleeuwen nam de bevolking van Gasteren maar weinig toe. Het bleef een klein dorp. Uit een telling door Ridderschap en Eigenerfden in 1630 blijkt, dat Gasteren in die tijd nog slechts elf gezinnen telde met in totaal 70 gezinsleden.
bron: boek Gasteren