De dorpsorganisatie Gasteren Goed voor Elkaar is in september 2018 opgericht om mogelijkheden voor ontmoeten en verbinden in het dorp te stimuleren omdat dat belangrijke voorwaarden zijn voor het in standhouden van burenhulp.

De doelstelling van Gasteren Goed voor Elkaar is dat iedere dorpsbewoner die een hulpvraag heeft waarin niet direct kan worden voorzien door het eigen ‘netwerk’ (familie, vrienden, naaste buren) of bestaande professionele voorzieningen (thuiszorg, huishoudelijke hulp), in contact komt met een mededorpsbewoner die daar mogelijk wel in kan voorzien.

Om deze doelstelling te realiseren zijn tal van mogelijke activiteiten denkbaar. Er is voor gekozen om te beginnen met drie activiteiten: de Huiskamer, het Dorpsloket en de Vervoerservice.
In onderstaande brochure, die in september 2018 huis-aan-huis in Gasteren is verspreid, kunt u lezen wat Gasteren Goed voor Elkaar wil zijn, wat ze voor u kan betekenen en hoe u haar kunt bereiken.