De dorpsorganisatie Gasteren Goed voor Elkaar is in september 2018 opgericht om mogelijkheden voor ontmoeten en verbinden in het dorp te stimuleren omdat dat belangrijke voorwaarden zijn voor het in standhouden van burenhulp.

De doelstelling van Gasteren Goed voor Elkaar is dat iedere dorpsbewoner die een hulpvraag heeft waarin niet direct kan worden voorzien door het eigen ‘netwerk’ (familie, vrienden, naaste buren) of bestaande professionele voorzieningen (thuiszorg, huishoudelijke hulp), in contact komt met een mededorpsbewoner die daar mogelijk wel in kan voorzien.

Om deze doelstelling te realiseren is begonnen met vier activiteiten: de Huiskamer, het Dorpsloket, de Klussendienst en de Vervoerservice.

In de Brochure (klik HIER), die in september 2018 huis-aan-huis in Gasteren is verspreid, kunt u lezen wat Gasteren Goed voor Elkaar wil zijn, wat ze voor u kan betekenen en hoe u haar kunt bereiken.

Inmiddels bestaat Gasteren Goed voor Elkaar al weer ruim een jaar. Bekijk het Jaarverslag over 2019 (klik HIER) om te zien hoe het eerste volle jaar verlopen is.