IJsvereniging Wintervreugd heeft een rijke geschiedenis en deze begint al bijna een eeuw geleden. Op 27 februari 1933 vond op de vergadering van de landbouwvereniging de oprichting van een ijsvereniging plaats, die op voorstel van Piet Eiten de naam Wintervreugd kreeg. De vereniging telde in dat eerste jaar al 53 leden. Tot bestuursleden werden Hendrik Berkepies (voorzitter), W. Vreeling (secretaris), Thie Sloots (penningmeester), Hendrik van Rein en H. Weites (leden) verkozen. De contributie bedroeg vijftig cent per huisgezin. Al datzelfde jaar werden op 8 december op het Voorste Veen de eerste wedstrijden gehouden, een hardrijderij voor mannen van elke leeftijd.

De eerste jaren werd er – bij voldoende vorst – geschaatst op het Voorste Veen; in 1948 werd de huidige ijsbaan gegraven. Vanaf het eerste moment werden er wedstrijden georganiseerd: hardrijderijen, waaronder driedorpen wedstrijden, priksleeën, maar later ook ‘elfstedentochten’, strijkboutgooien, schooljeugdwedstrijden en estafette-wedstrijden. Heel bijzonder was een concours d’elegance met arrensleeën, dat op zondag 11 februari 1996 werd verreden.

Opvallend was dat de vereniging pas officieel werd vastgelegd in 1980: op 11 april van dat jaar werden statuten van Wintervreugd vastgesteld bij de notaris, met vermelding van de namen Albert Willem Stoffers als voorzitter en Albertus van Rein als penningmeester.

En zo zijn er veel gedenkwaardige momenten te noemen in de geschiedenis van de vereniging; we hebben er een aantal op een rijtje gezet:

 • Oprichting: 27 feb. 1933, met als naam ‘Wintervreugd’
 • Eerste wedstrijden: 8 dec. 1933
 • Eerste drie-dorpen toernooi (Gasteren, Anderen, Oudemolen): 21 januari 1940
 • Graven van de huidige ijsbaan: 1948
 • Officiële vaststelling van de statuten: 11 april 1980
 • Viering 50-jarig bestaan: 26 feb. 1983
 • Plaatsing directiekeet als kantine: 1984
 • Eerste alternatieve elfstedentocht: 23 feb. 1986
 • Plaatsing nieuwe ijskantine: winter/voorjaar 1989
 • Graven elektriciteitskabel van sportveld naar ijskantine: 13 oktober 1990
 • Concours d’elegance met arrensleeën: 11 feb. 1996

Wintervreugd was en is niet alleen actief tijdens de wintermaanden op het ijs, maar levert ook haar bijdrage aan andere dorpsactiviteiten, zoals de jaarlijkse In- en Ontspanningsweek.

N.B. Bij het opstellen van deze tekst is dankbaar gebruik gemaakt van het boek ‘Gasteren’.

Meer lezen over de geschiedenis van Wintervreugd?

Handgeschreven notulen van de oprichting van de IJsvereniging

Volledige handgeschreven notulen van de oprichting van de IJsvereniging tot 1964, inclusief wedstrijdverslagen

Stukjes in het boek Gasteren over IJsvereniging Wintervreugd van voor en na de oorlog,