Uniepenning waterschappen voor Henk Doeven

Het “waterschap” is voor velen een vèr-van-m’n-bed-show. En misschien dat het daardoor velen ontgaan is dat juist onze plaatsgenoot Henk Doeven de slechts zeldzaam uit te reiken Uniepenning heeft ontvangen. Het waterschap heeft zo’n 23 jaar zijn speciale aandacht gehad. Op de website van Waterschap Hunze En Aa’s staan de kwaliteiten van Henk Doeven genoemd: “De heer Doeven is loyaal, rustig, ingetogen als persoon en als bestuurder. Hij straalt verbondenheid uit met ons waterschap.“. Zo’n 12 jaar heeft hij eerst de belangen uit de categorie “Gebouwd” behartigd en sinds 2008 die van “Bedrijven” (namens de Kamer van Koophandel). Op de volgende websites staat meer informatie over de sporadische toekenning van de Uniepenning:
– Dagblad van het Noorden
– Waterschap Hunze En Aa’s.