Gasteren Goed voor Elkaar wordt vereniging

Gasteren Goed voor Elkaar (GGvE) bestaat alweer drie jaar.
In september 2018 gingen we van start. Met de Huiskamer-bijeenkomsten, de klussendienst, de transportservice en het dorpsloket.
Na drie jaar concludeert de initiatiefgroep dat GGvE bestaansrecht heeft omdat het blijkt te voorzien in concrete behoeften van dorpsgenoten. Daarom willen we doorgaan als vereniging GGvE.

We nodigen u hierbij van harte uit om deel te nemen aan de oprichtingsvergadering.

De vergadering vindt plaats op maandag 25 oktober om 20.00 uur in het dorpshuis de Gasterije.

Agendapunten:

  • Een terugblik op de afgelopen drie jaar
  • Waarom een vereniging?
  • De statuten
  • Vaststellen statuten, contributie en bestuur

Omdat de Gasterije als horecavoorziening wordt aangemerkt moeten we de CoronaCheck uitvoeren. Dus vergeet niet om uw Corona toegangsbewijs (QR-code) mee te nemen.
Wij zien u graag op 25 oktober.

Namens de initiatiefgroep,
Arno Klee