Woonwensenonderzoek Gasteren

In 2012 heeft de gemeente in Gasteren een woonwensenonderzoek gehouden. Daaruit bleek dat er, gezien de verwachte afname van de bevolking, eigenlijk geen behoefte is aan nieuwe woningen. In gesprekken met jongeren die nog thuis woonden, is gebleken dat er toen (2012) geen directe behoefte bestond aan starterswoningen. De vraag is of dat nu anders is. Van ouderen is niet goed bekend of ze binnen Gasteren zouden willen verhuizen als daarvoor geschikte woningen, al dan niet in combinatie met zorg, beschikbaar zouden zijn.

Door middel van een enquête willen Dorpsbelangen, de gemeente en initiatiefnemers met een plan om zorgwoningen te ontwikkelen, een indruk krijgen van: 1. de concrete behoeften die er bij inwoners van Gasteren leven om hun woonsituatie te veranderen of te verbeteren en 2. of de uitgifte van nieuwe kavels en/of de realisering van zorgwoningen in die behoeften kunnen voorzien.

De enquête wordt donderdag 7 januari in een witte enveloppe huis-aan-huis verspreid. U kunt de vragenlijst anoniem invullen. De ingevulde vragenlijsten worden in de week van 18 t/m 22 januari bij u opgehaald.

De uitkomst van de enquête wordt op de website ‘InGasteren’ en in het dorpsblad ‘Neis oet ’t Loeg’ gepubliceerd. Als die uitkomst aanleiding geeft om verder te praten over mogelijke plannen, dan zullen mensen die daarvoor hun interesse hebben kenbaar gemaakt worden uitgenodigd.

Wij vragen u vriendelijk om de vragenlijst in te vullen, ook als u geen bijzondere wensen of plannen heeft. Voor het kunnen ontwikkelen van plannen is een compleet beeld van groot belang. 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de secretaris Dorpsbelangen: Margriet Hilbolling,  tel. 231664, dorpsbelangengasteren@outlook.com . 
Bij voorbaat onze hartelijke dank voor uw medewerking!

Het bestuur van Vereniging Dorpsbelangen Gasteren