Werkgroep Natuurbeheer Gasteren klaar voor alweer het vijfde jaar

Inmiddels traditiegetrouw heeft de werkgroep Natuurbeheer Gasteren deze week het jaar afgesloten met een gezellig samenzijn rond goedgevulde soeppotten. Een mooi moment om na gedane arbeid even op verhaal te komen en terug te blikken. Dat kunnen we inmiddels al vier jaar. In januari 2016 gingen we van start. Toen leek het nog haast onbegonnen werk om heel het heidegebied te ontdoen van de Amerikaanse vogelkers en andere ongewenste opslag. En nu komt het einde al bijna in zicht. We hopen volgend jaar, nog voor het vogelbroedseizoen half maart begint, het laatste grote stuk opgeschoond te hebben. Niet dat we dan klaar zijn, we zullen ieder jaar opnieuw onderhoud moeten plegen, en er zijn nog gebiedjes die wat grondiger moeten worden aangepakt. Maar al met al zijn we best blij met wat tot nu toe bereikt is.

Naast voortschrijdende ‘verbossing’ krijgen we ook steeds meer te maken met andere bedreigingen, zoals klimaatverandering en stikstofdepositie. Tot nu toe hebben de afgelopen twee droge en hete zomers niet al te veel schade aangericht. Er zijn hier en daar wel flinke plekken hei verdord, maar sommige ‘deskundigen’ verwachten dat zich dit vanzelf herstelt. Eén zo’n plek hebben we in september geplagd om te zien of dat het herstel kan versnellen. Zo hebben we ook op een plek met veel vergrassing, de graspollen handmatig verwijderd om te zien of nieuwe heide zich daar makkelijker nestelen wil.

En zo blijven we bezig. Gelukkig met veel plezier en voldoening. De werkgroep bestaat uit vier vrouwen en tien mannen en werkt iedere woensdagmorgen op de hei. Als je het leuk lijkt om mee te doen neem dan contact op met Herman Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl.