Samen werken aan de woontoekomst van Drenthe!

Wilt u uw stem laten horen over wat er in de toekomst nodig is om goed en fijn in Drenthe te kunnen wonen? Waar moeten woningen komen en voor wie? En welke vormen van wonen willen we in de Toekomst? Het Drents Parlement vraagt inwoners van Drenthe hierover mee te denken en mee te praten en organiseert een Burger-beraad in Drenthe. Wilt u meedoen? Scan dan de QR-code of ga naar www.moventem.nl/drenthewonen en vul de korte vragenlijst in. Uit de deelnemers wordt d.m.v. loting een Burgerberaad samengesteld.