Paddentrek kan weer beginnen

Zaterdag 11 maart heeft een groep van tien vrijwilligers er weer voor gezorgd, dat de padden in Gasteren tijdens hun trek naar hun voortplantingsgebied weer langs ‘schone’ schermen naar de zeven tunnels onder de Oudemolenseweg worden geleid. Gewapend met vooral hark werden de paddenschermen in de greppels langs de weg ontdaan van overhangend gras, blad en takken. Met zijn bosmaaier ging Christiaan Musch uit Anloo, zoals elk jaar, de braamstruiken te lijf. Onder de vrijwilligers bevonden zich tot verrassing van ondergetekende twee mensen uit Rolde. Eén van hen was zelfs op de fiets naar Gasteren gekomen. Dat had waarschijnlijk ook te maken met het lente-achtige weer die dag.
De Paddenwerkgroep Gasteren is zeer verheugd, dat elk jaar weer mensen bereid zijn de padden in hun paartijd een vrije doorgang naar de paddentunnels te bezorgen. Daardoor komen de padden zo min mogelijk op de weg terecht, waar het gevaar groot is dat ze worden overreden. De padden trekken door die tunnels naar het Achterste Veen óf naar het Voorste Veen. Welke richting ze optrekken, is afhankelijk van in welk Veen ze het eerste levenslicht  zagen. Ze trekken naar  hun geboortepoel.
Vrijwel elk jaar trekt de paddenschoonmaakdag enige publiciteit. Afgelopen zaterdag kwamen een fotograaf en een journaliste van het Dagblad van het Noorden langs. Hun bijdragen zijn te lezen in de maandagkrant en op de website van DvhN.

Henk Hellema