Opschoondag paddenschermen

Trekkende padden in de Gasterse duinen

De tijd dat we een rondje kunnen schaatsen op onze mooie ijsbaan, lijkt voor dit jaar wel voorbij. Langzaamaan begint de temperatuur naar meer aangename waarden te stijgen. Een teken voor padden om zich te gaan voorbereiden op de trek naar hun liefdespoel. In Gasteren trekken de amfibieën vooral van het Voorste naar het Achterste Veen of juist andersom, afhankelijk van waar ze geboren zijn.

Beide veentjes zijn echter van elkaar gescheiden door de Oudemolenseweg, vandaar de zeven paddentunnels onder deze weg. Vòòr de aanleg daarvan werden jaarlijks honderden padden tijdens de trek door auto’s overreden. De dieren kunnen nu veilig door de tunnels. De padden worden naar deze tunnels geleid via de paddenschermen in de greppels. Vorig jaar zijn deze schermen vernieuwd.
Het is echter zaak om de begroeiing achter de schermen en bij de ingangen van de tunnels kort te houden, anders klimmen de dieren alsnog de weg op. Dat kort houden gebeurt op de jaarlijkse paddenschoonmaakdag. Dit jaar is dat op zaterdag 11 maart.

Wie de paddenwerkgroep Gasteren daarbij een handje wil helpen, is van harte welkom. We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats aan de Oudemolenseweg in Gasteren. Neem voor de werkzaamheden een stevige hark, een snoeitang, tuinhandschoenen en eventueel een schop mee. Het is ook raadzaam om laarzen aan te trekken, aangezien de greppels nat kunnen zijn.
Uiterlijk 12.00 uur is de klus geklaard. Voor koffie en thee halverwege de ochtend wordt gezorgd.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot Henk Hellema: tel. 0592 – 231400, e-mailadres: hhellema@xs4all.nl . Hij zou het handig vinden om te weten of je zaterdag 11 maart komt.