Oud papier: data voor 2024 en ophalers gezocht

Op zaterdag 11 november wordt het oud papier weer opgehaald, vanaf 9 uur, zoals gebruikelijk.

Maar we kijken ook al weer vooruit naar 2024. De ophaaldata voor volgend jaar zijn vastgesteld, in overleg met PreZero: de 2e zaterdag van de oneven maanden. Noteer maar vast in je agenda: 13 jan., 9 maart, 11 mei, 13 juli, 14 sept. en 9 nov. 

Het oud papier levert de Rietvogels jaarlijks een mooi bedrag op (ca. €1,200) waarvan we voor het dorp leuke en sportieve activiteiten kunnen organiseren en waarmee we de contributie voor de leden laag kunnen houden .

Meld je aan voor de ophaalgroep!

We hebben al een mooie groep vrijwilligers voor het ophalen maar kunnen nog een paar extra handjes versterking gebruiken. Het is niet veel werk en kost eens in de 2 jaar 2 uurtjes van je tijd. Het is niet enkel voor ‘sterke mannen’ ook dames zijn van harte welkom! 

Meld je aan bij Trudy Boelens via een appje of e-mail; M:  06 46 63 81 63 of E: trudyboelens@gmail.com 

Bestuur de Rietvogels: Klaasje, Trudy, Greetje en Remo.