Hoge Nood op 1 maart in De Gasterije

Als straks nog maar de helft van Nederland bewoonbaar is, wie mag daar dan wonen?
Als straks de uiterwaarden van de IJssel en de Rijn tien keer zo groot zijn, uitmonden in zee door te hoge zeespiegel onmogelijk wordt, waar blijven wij dan met z’n allen?
Zoals altijd in Nederland, weet één politieke partij het antwoord: alleen zij die nuttig zijn mogen blijven, zij houden droge voeten. Maar wie is nuttig voor het land? En wie gaat dat bepalen?
Vier lieden van onbesproken gedrag gaan dat regelen, maar de tegenstem laat zich ook horen. Is er de echo van de gele hesjes te bespeuren? En, in het riet zit een visser, ongenaakbaar gooit hij zijn hengel uit. Alles gaat langs hem heen.
Toneelgroep E POI speelt het stuk HOGE NOOD op 1 maart a.s. om 15:00 uur in De Gasterije, entree €10,–.

Over E POI
E Poi? ‘E Poi’ is Italiaans en betekent: ‘En toen?’ of ‘Nou en?’ Toneelgroep E Poi uit Vries heeft nog nooit een stuk ‘van de plank’ gespeeld. De groep probeert het publiek te verrassen met nieuwe vondsten en interpretaties, eigen teksten, moderne of oude spelvormen of een mengsel van dat alles en nog meer.