Opschoondag paddenschermen op zaterdag 29 februari

Dit jaar alweer geen Elfstedentocht. Helaas! Het lijkt er meer op dat de lente haar kopje al begint op te steken. Het begint weer te kriebelen en daar hebben ook padden ‘last’ van. Ze gaan zich weer voorbereiden voor de trek naar hun liefdespoel. In Gasteren trekken de amfibieën vooral van het Voorste naar het Achterste Veen of juist andersom, afhankelijk van waar ze geboren zijn.

Beide veentjes zijn echter van elkaar gescheiden door de Oudemolenseweg, vandaar de zeven paddentunnels onder deze weg. Vòòr de aanleg daarvan werden jaarlijks honderden padden tijdens de trek door auto’s overreden. De dieren kunnen nu veilig door de tunnels, die elk jaar door de gemeente worden schoon gespoten. De padden worden naar deze tunnels geleid via de paddenschermen in de greppels. Het is echter zaak om de begroeiing achter de schermen en bij de ingangen van de tunnels kort te houden, anders klimmen de dieren alsnog de weg op. Dat kort houden gebeurt op de jaarlijkse paddenschoonmaakdag. Dit jaar is dat op zaterdag 29 februari.

Wie mij, de eenmans paddenwerkgroep Gasteren, daarbij een handje wil helpen, is van harte welkom. We verzamelen om 9.00 uur op de parkeerplaats aan de Oudemolenseweg in Gasteren. Neem voor de werkzaamheden een stevige hark, een snoeitang, tuinhandschoenen en eventueel een schop mee. Het is ook raadzaam om laarzen aan te trekken, aangezien de greppels nat kunnen zijn.
Uiterlijk 12.00 uur is de klus geklaard. Voor koffie en thee halverwege de ochtend wordt gezorgd.

Voor inlichtingen en opgave kan men zich richten tot opperpadmeester Henk Hellema: tel. 231400 of hhellema@xs4all.nl