Gasteren krijgt er bos bij

Vorige week stond het in De Schakel: B&W van de gemeente Aa en Hunze hebben op 16 januari 2024 het wijzigingsplan “Buitengebied, Bosaanleg Gasteren” ongewijzigd vastgesteld.

Waar gaat dit om?

Stichting Ubbinkbos heeft het plan opgevat om op een perceel tussen Gasteren en Anloo een nieuw bos te ontwikkelen. Het gebied ligt ten zuidoosten van Gasteren en is gelegen te midden van een agrarisch landschap. De percelen grenzen aan de oostelijke zijde direct aan het Anlooërdiepje. Aan de westzijde ligt het bestaande bosgebied Ubbinkbos.
Het plangebied met twee percelen is in totaal circa 4,5 hectare groot.

Wat gaat er gebeuren?

Momenteel hebben beide percelen een agrarische bestemming. De landbouwpercelen worden omgevormd naar natuurlijk bos. Door het agrarisch gebruik zijn deze percelen vaak verrijkt met nutriënten. Deze nutriëntenrijke laag zal moeten worden doorbroken en worden omgewerkt om deze geschikt te maken voor de aanplant van bos.

De eindsituatie is een gemengd bostype dat klimaatbestendig is en een positieve bijdrage levert aan de biodiversiteit en het herstel van het beekdalsysteem van het Drentse Aa-gebied. Dit bos zal voornamelijk bestaan uit loofhoutsoorten met Douglassparren op de hogere delen binnen dit bosperceel. In het lager gelegen deel, de slenk, komen soorten van vochtige omstandigheden. Een deel van de slenk zal worden afgegraven om de oude hydrologische situatie te herstellen door het afgegraven deel te herprofileren en de drempel aan de noordoostzijde weg te nemen.

Om met het bos een bijdrage te leveren aan de biodiversiteit, wordt er aan de wegkant aan het Oosteinde een basis gelegd voor de ontwikkeling van een structuurrijke bosrand. Dit betekent dat er een opgaand bos wordt gecreëerd volgens het zoommantel-kern principe. Dit wordt bewerkstelligd door in verschillende bosranden struikvormers aan te planten. Daarbij zullen verspringingen worden gecreëerd zodat er op den duur verschil in microklimaat ontstaat door schaduwvorming.

Er wordt gezorgd voor zoveel mogelijk toekomstbestendigheid van het bos door groepsgewijze aanplant per zowel struikvormers als bomen zodat zich een structuurrijk bos kan ontwikkelen, zoals weergegeven op onderstaande plantkaart.

Wie het naadje van de kous wil weten kan meer lezen in het adviesrapport van RooBeekAdvies.