De lente is duidelijk begonnen

Wie over het fietspad van Gasteren richting Loon fietst, kan ze al duidelijk zien: de orchideeën. Na het Loonerdiep steken links en rechts van het asfalt de paarsblauwe bloemen goed af tegen het verse groene gras. In dit geval is het de soort brede orchis, nog maar net ontluikend. Wie naar de overzijde van de sloot kijkt ziet ze ook in het grasland staan.
Het Stroomdallandschap is een bekend verspreidingsgebied van de soort, die dankzij het verschralend beheer van Staatsbosbeheer behoorlijk herstelt t.o.v. een aantal jaren geleden. De brede orchis is landelijk bedreigd en de grote populaties in het Stroomdallandschap zijn daarom van nationale betekenis.
Overigens, wie in omgekeerde richting fietst, dus van Loon naar Gasteren, kan dezelfde ervaring krijgen.