Wonen in Gasteren

Dorpsbelangen heeft bij de gemeente het verslag opgevraagd van de inspraakavond die plaatsvond op 22 november jl. HIER kunt u het hele verslag lezen. In dit verslag is sprake van een presentatie van het woningmarktonderzoek aan de Raad op 8 december jl. met daarin de verdeling van 600 nieuwbouw woningen over 4 vlekken, de voormalige gemeente grenzen. Het verslag van die presentatie incl. de verdeling van de woningen over de vlekken vindt u HIER.

De gemeente gaat aan de slag met de, op de inspraakavond door de bewoners, aangegeven potentiële woonlocaties, legt deze naast het afwegingskader en koppelt de mogelijkheden terug naar Dorpsbelangen. Wij houden u op de hoogte.