Na overleg met de Vereniging Dorpsbelangen op dinsdag 7 januari 2020 heeft de Redactie haar werkwijze aangepast.

De doelstelling van de Redactie is om aangeleverde nieuwsberichten van verenigingen, bedrijven of inwoners van Gasteren zo vlot

mogelijk op onze dorpswebsite te plaatsen. Zo nu en dan worden ook elders gepubliceerde nieuwsberichten overgenomen of wordt ernaar verwezen met een weblink. Een belangrijk criterium voor plaatsing is: ‘een bericht heeft nieuwswaarde voor inwoners van Gasteren’.

De Redactie rekent het niet tot haar taak om zelf verslagen te schrijven over ‘gebeurtenissen’ in het dorp, al zal dat bij uitzondering en in samenspraak met de organisatoren wel eens gebeuren. De regel is dat organisatoren zelf voor een verslag (laten) zorgen.

Om de plaatsing van berichten effectief te laten verlopen is één van de redacteuren, per toerbeurt, Redacteur van de Week (RvdW). Hij/Zij is bereikbaar via deredactie@ingasteren.nl. Deze RvdW is van maandag tot en met de volgende zondag in dienst en is de eerst verantwoordelijke voor plaatsing van het nieuws en zoekt bij twijfel over eventuele plaatsing, contact met de overige redacteuren.

De Redactie rekent het tot haar taak om toe te zien op de kwaliteit van de aangeleverde berichten en deze, waar nodig, te verbeteren, zowel taalkundig (spelling, taalfouten) als wat betreft de inhoud van de tekst. Maar bij deze inhoudelijke veranderingen neemt de RvdW voorafgaand aan plaatsing, contact op met de auteur van het aangeleverde bericht met de vraag of deze kan instemmen met de voorgestelde aanpassingen.
De achtergrond hiervan is de leesbaarheid te waarborgen; immers ook personen buiten Gasteren (journalisten, ambtenaren, politici, ondernemers, aspirant-kopers) lezen de artikelen op <www.ingasteren.nl> en verwijzen er mogelijk naar.

Net zoals in een krant hebben nieuwsberichten die in de derde persoonsvorm (hij, zij) zijn geschreven, de voorkeur. De Redactie vindt het echter ook belangrijk dat schrijvers berichten kunnen plaatsen die in de ik- of wij-vorm. Met ingang van januari 2020 wijzigt de Redactie de persoonsvorm “ik” of “wij” niet meer naar de derde persoonsvorm. In dat geval komt de naam van de schrijver of zijn/haar functie onder het artikel te staan. Alhoewel deze nog nooit zijn aangeboden: de Redactie plaatst geen anonieme nieuwsberichten.

De RvdW beslist of hij/zij een nieuwsbericht plaatst. Bij twijfel raadpleegt de RvdW zijn/haar collegae. De redactieleden beslissen samen over de plaatsing van een nieuwsbericht.

Enkele tips voor auteurs:

  • Laat het nieuwsbericht eerst nog eens lezen door iemand anders en lees de tekst nog eens goed door voordat deze opgestuurd wordt.
  • Of vraag hulp aan de Redateur van de Week.
  • Zorg voor goede, heldere foto’s met voldoende resolutie (minimaal 800 pixels). Vaak is de kwaliteit van foto’s gemaakt in donkere ruimten onvoldoende.
  • Als u een foto of document aanlevert, betekent dat u zelf over de auteursrechten ervan beschikt.

Voor meer gedetailleerde tips: klik hier