Werkgroep Natuurbeheer Gasteren gaat in zomerslaap

 Het vogelbroedseizoen (15 maart – 15 juli) is weer begonnen. Dat betekent dat de Werkgroep Natuurbeheer Gasteren weer even gas moet terug nemen. De komende maanden doen we het rustig aan en zullen enkele vrijwilligers alleen nog werken direct aan de hoofdpaden op de heidegebieden. Op 15 maart hadden we een serieuze evaluatie van het afgesloten seizoen (zie foto) en op 6 september starten we met een nieuw seizoen.
Sinds september vorig jaar is veel tot stand gebracht. In die periode is vooral gewerkt op het terrein tussen de ijsbaan en de Oudemolenseweg. Daar zijn hele stukken ontdaan van Amerikaanse vogelkers en andere ongewenste opslag. Er zijn hier en daar zelfs enkele grote eiken geveld om weer ruimte te maken voor jonge heide.
Omdat we tegenwoordig zo weinig mogelijk meer snoeien en de struiken/boompjes met wortel en al verwijderen, gaat het minder snel dan aanvankelijk voorzien, maar het geeft wel een blijvender resultaat.

Naast het handmatig verwijderen met de spade, de speciale ‘prunustrekker’ en de lier (zie foto) is op verschillende plaatsen met heel dichte begroeiing ook een klein kraantje ingezet (zie foto). Dat heeft wel tot gevolg dat de grond nogal omgewoeld wordt. Volgens kenners heeft dat ook wel weer gunstige effecten, op zowel de flora als de fauna, maar tegelijkertijd zijn het natuurlijk ook mooie zaadbedden voor nieuwe vogelkerszaailingen. Die moeten we het komende seizoen dus wel direct weer verwijderen. De hoop is dat zich op die plekken binnen twee tot drie jaar weer nieuwe heide vestigt. Al met al zijn we heel benieuwd naar hoe de situatie er na de zomer uitziet.

Tijdens het broedseizoen zitten we niet helemaal stil. De komende twee weken worden nog wortelstronken verwijderd en ook daarna zullen we op beperkte schaal langs de hoofdpaden blijven werken. Maar er moet ook een nieuw werkplan voor het komend jaar gemaakt worden voor bespreking met Landschaps-beheer Drenthe en Het Drents Landschap. We maken dankbaar gebruik van hun expertise en ondersteuning. Zij helpen ons met hun kennis en ervaring, met gereedschap, met geld (bijvoorbeeld voor de huur van het kraantje) en ook met cursussen. Zo heeft Hans de Bos afgelopen jaar certificaten behaald voor motorkettingzagen en het gebruik van een bosmaaier. Peter Pasman is de volgende die een motorkettingzaagcursus gaat volgen.

De werkgroep is nu ruim een jaar bezig. Iedere woensdagochtend gingen we met zo’n tien mensen aan de slag. En hoewel het soms vechten tegen de bierkaai lijkt blijft iedereen enthousiast. Het is dan ook leuk werk en een leuke groep mensen, en het geeft voldoening om te zien dat de heide er ook echt van opknapt. Wil je meer weten, of lijkt het je ook wel wat om mee te doen, neem dan contact op met Herman Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl .