Website ‘Glas van Aa tot Hunze’ online

De glasvezel-samenwerking met de ons omringende dorpen gaat voortvarend verder.
Sinds eind december 2015 maakt ook het dorp Loon deel uit van ons initiatief; hiervoor is extra subsidie  aangevraagd bij de provincie. Deze is ondertussen zelfs al toegewezen; het gaat om een bedrag van €3125 (€25 per postcode-adres).
Het meest recente nieuws is dat de website van het samenwerkingsverband officieel in gebruik genomen is.

Met een druk op de knop van Stuurgroepvoorzitter (en dorpsgenoot) Meindert Krijnsen werd de website Glas van Aa tot Hunze gelanceerd. Dit gebeurde onder toeziend oog van de leden van de communicatiegroep van het initiatief. Deze groep, met vertegenwoordigers uit elk der deelnemende dorpen, heeft de website in eendrachtige samenwerking gerealiseerd in de afgelopen weken.

De website heeft als doel alle bewoners van de deelnemende dorpen te informeren over het toekomstperspectief van een glasvezelnetwerk, als bijdrage aan de verbetering van de leefbaarheid in onze dorpen.
Op de site is alle informatie te vinden over de mogelijkheden, de haalbaarheid, het traject dat afgelegd moet worden en over de huidige stand van zaken.

De komst van deze nieuwe website (GlasvanAatotHunze.nl) brengt met zich mee dat de informatie over het glasvezelproject op onze eigen dorpswebsite ingeperkt zal worden.
Wilt u in contact komen met een van onze Gasterense werkgroepleden, stuur dan een mailtje naar: Gasteren@glasvanaatothunze.nl

Werkgroep Gasteren ‘Glas van Aa tot Hunze’