Nooit meer een paasvuur in Gasteren

Aan een lange traditie komt een einde. Het bestuur van Dorpsbelangen Gasteren ziet helaas gaan kans meer een Paasvuur te ontsteken in ons dorp. Dit heeft alles te maken met het ontbreken van een aansprakelijkheids-verzekering en er is geen verzekeraar die dit evenement opnieuw wil verzekeren. Het onverzekerd ontsteken van een vuur vindt het bestuur volstrekt onverantwoord, want eventuele schade die ontstaat is niet te verhalen op een verzekering.

U ziet wellicht tijdens de Paasdagen in de omgeving wel een aantal paasvuren branden. Dat betreft dan vuren waarvoor al langer een meerjaren verzekering bestaat. Onder die bestaande verzekering kan dan, na het aanvragen van een vergunning en het maken van een stikstofrapport, wel een paasvuur plaatsvinden.