Ingezonden brief

Dorpsgenoten,

Ons mooie dorp heeft 5 sterren. Als buitenstaanders aan me vragen, waar hebben jullie die aan verdiend, is mijn antwoord: “Gasteren is net één grote familie en de saamhorigheid voelt aan als een warme deken”.

Zoals in elke familie kwamen er ook conflicten in het dorp voor, maar dat werd eigenlijk altijd onderling opgelost, zonder dat er veel ruchtbaarheid aan werd gegeven.

Er rust nu een smet op Gasteren.
De jeugd heeft problemen met hun KEET. Deze heeft door overlast bij meerdere omwonenden reeds verschillende plekken in het dorp gehad.
De familie Boxem wilde de jeugd, na weer van hun plek te zijn weggestuurd, ter wille zijn en stelde ze met een royaal gebaar een stuk land ter beschikking. De Vereniging Dorpsbelangen kon hier mee instemmen. Een mooie oplossing van het plaatsingsprobleem, jammer genoeg zonder vooraf overleg te plegen met de bewoners van de Gagels (waarvan 25 personen wonende aan de Gagels, verder te noemen de “buren”, die op enigerlei wijze last ondervonden). De Keet veroorzaakte licht-, geluid- en stankoverlast. Daarover wilde men praten met de ouders.

Vereniging Dorpsbelangen bracht de partijen bij elkaar, waarbij de afvaardiging van de “buren” zich ernstig geïntimideerd voelde door de opstelling en houding van de massaal aanwezige “leden” en vertegenwoordigers van de keet. Tijdens deze samenkomst werd afgesproken, dat beide partijen in kleine vorm weer bij elkaar zou komen. Bij die ontmoeting werd besloten dat de “buren” zich zouden inzetten om een oplossing voor de jeugdkeet te vinden, die voor de jeugd en de omwonenden bevredigend zou zijn, en dat er professionele hulp zou worden gezocht, mede om een persoonlijk conflict tussen de dorpsbewoners te voorkomen.

De “buren” hebben Jeugd en Welzijn, “Impuls” geheten, om advies gevraagd en gaven het probleem uit handen. Impuls wilde met de jeugd gaan praten en naar een, vooral veilige oplossing zoeken. De jeugd weigerde dit aanbod, waarop Impuls met de gemeente in beraad ging. Daaruit bleek onder andere dat de locatie van de keet om meerdere redenen in strijd is met het huidige bestemmingsplan van de gemeente van 2016 (een democratisch genomen besluit) en dat dus tot handhaving zou moeten worden overgegaan.

Begrijpelijk dat er jongeren zijn die daar de smoor over in hebben. Maar nu menen zij, al dan niet onder “invloed van”, hun frustratie en ongenoegen meerdere malen na een “feestje” te moeten uitleven op slechts één huishouden, door hen te discrimineren, intimideren en scheldkanonnades en vernielingen aan te richten.

Het blijkt dat in het verleden (mij persoonlijk ontgaan), dit soort voorgevallen zich vaker in ons dorp hebben voorgedaan en dat er dan heel veel mensen zwijgen, omdat ze bang zijn stelling te nemen en het volgende slachtoffer van “dorpsgericht” te worden.

Dit moeten we niet willen. Spreek elkaar erop aan dat dit niet kan, laten we het zelf oplossen en voor nu en altijd stoppen met dit gedrag. De jeugd weet wie dit aangaat, bied je excuus aan, herstel de schade, dan verdienen jullie weer ons aller respect en zullen wij jullie namen vergeten.

Dit moest ik even kwijt.
Laat zien dat ons dorp Gasteren deze 5 STERREN echt verdient! Daar moeten we allemaal aan meewerken. Samen sterk, dus als je iets voor de jeugd voelt, geen kritiek, maar meedenken en handelen, want zij hebben de toekomst!

Tikkel Hofman