In gesprek met Staatsbosbeheer

Op 8 februari jl. sprak het bestuur van Dorpsbelangen met Staatsbosbeheer, te weten Kees van Son en Wolter Winter. Kees is boswachter en Wolter is boswachter beheer. Beide mannen zijn werkzaam in de beheereenheid de Drentsche Aa.

Toekomst

De toekomstvisie van Staatsbosbeheer is gebaseerd op de 3 B’s: beschermen, beleven, benutten (in volgorde van belangrijkheid).

  • Beschermen en uitbreiden van de biodiversiteit.
  • Beleven: recreatie, excursies, wandel-, fiets-, ruiter- , mountainbike paden beheren.
  • Benutten: bv inkomsten vanuit kampeerterreinen of vanuit de verkoop van hout.

Op de website van het Nationaal Park Drentsche Aa staat een kaartje met daarop alle projecten die  Staatsbosbeheer samen met Prolander (uitvoeringsorganisatie) uitvoert. Zo kun je bv het project rond de beekbodemverhoging aanklikken (klik op Anlooërdiepje op de kaart):

https://www.drentscheaa.nl/projecten/projecten-programma/

Daarnaast zijn er projecten die SBB zelf uitvoert. Op dit moment wordt er in het kader van de stikstofproblematiek op het Balloërveld gewerkt aan het verwijderen van opslag met als doel het herstel van heide/open landschap.

Veld langs Oudemolenseweg

Het doel is dit stuk voormalige landbouwgrond te verschralen en voedselarm te maken. Daartoe wordt de vegetatie gemaaid en afgevoerd. De runderen zorgen voor structuur en diversiteit (koeien en hun vlaaien trekken insecten aan, daar komen vogels op af, dus meer biodiversiteit). De inrichting van het gebied gebeurt in de toekomst. Hiervoor is nog geen termijn vastgesteld. Mogelijke ingrepen zijn het aanleggen van vochtige plekken of het verbeteren van de omstandigheden voor struweel.

Vernatting

De afgelopen jaren dreigden de unieke veenvormende vegetaties in het beekdal te verdrogen. Om dit te voorkomen is de beekbodem met 40-50 cm verhoogd. Het water blijft hierdoor langer in het gebied waardoor de flora verbetert en het landschap in stand wordt gehouden. Door de vernatting vallen op sommige plaatsen bomen om. Op andere plaatsen komen juist bomen op en op een enkele plek vindt ook aanplant van bomen plaats (b.v. bij Scheebroek richting Anderen).

Onderhoud (fiets)paden

Door werkzaamheden en door de weersomstandigheden zijn de paden verslechterd in het bos. Zodra het weer het toelaat, zal het zand dat is overgebleven vanuit de beekbodemverhoging worden gebruikt om de zandweg bij het Westerse Veld te herstellen.

Misstanden melden

Zie je dingen in het gebied gebeuren die niet kunnen bv er rijdt gemotoriseerd verkeer op een plek waar dat niet mag? Geef het door aan Kees van Son via K.Son@staatsbosbeheer.nl. Het liefst zo nauwkeurig mogelijk (ovv plekken, tijden etc). Je kunt ook de politie bellen 0900-8844 (geen spoed, wel politie).