Glasvezel: Drenthe in beweging

Na de succesvolle werving van abonnees is Glas van Aa tot Hunze in de volgende fase beland: het opstellen van een financieringsplan. Voordat hieraan begonnen kan worden is er veel overleg nodig met Verbind Drenthe, de coöperatie en andere initiatieven over de aanpak en het ontwerp van het glasvezelnetwerk.
Het blijkt dat veel kleinere initiatieven, net als wij, denken dat een provincie-brede aanpak op termijn grote voordelen biedt en ook nu al helpt bij het versnellen van de aanleg. De grotere, vaak al langer bestaande, coöperaties denken dat ze het zelf wel aan kunnen. Om een signaal af te geven dat een stevige steun in de rug van de provincie onmisbaar is hebben Meindert Krijnsen (namens Glas van Aa tot Hunze) en Theo Wieleman/Nick ten Hacken (namens Snel Internet Yde de Punt) een petitie opgesteld en deze op dinsdag 24 januari aangeboden aan gedeputeerde Henk Jumelet op een bijeenkomst van alle Drentse glasvezelinitiatieven.
Dat maar liefst 20 initiatieven de petitie hadden mee ondertekend maakte indruk. Voor de gedeputeerde was dit aanleiding om een vervolggesprek in kleine kring te organiseren met de opstellers van de petitie.

Concreet wordt in de petitie aan het College van Gedeputeerde Staten gevraagd om op zeer korte termijn een netwerkontwerp voor zowel witte als grijze gebieden voor heel Drenthe op te laten stellen, dat aansluit bij, en samenhang brengt tussen de lokale plannen. Verder wordt gevraagd om een pool van projectleiders in het leven te roepen waaruit de initiatieven en coöperaties kunnen putten om hun activiteiten professioneel te kunnen ondersteunen. Ook wordt de provincie aangespoord om een krachtige provincie-brede facilitaire projectorganisatie in het leven te roepen, die op verzoek kan helpen bij alle noodzakelijke vervolgstappen. Deze organisatie zou dan uit kunnen groeien tot een zelfstandig facilitair bedrijf.

Kortom: Drenthe is volop in beweging; Glas van Aa tot Hunze probeert daarin een steentje bij te dragen voor een vlotte realisatie van ons glasvezelnetwerk.
Wordt vervolgd.

Werkgroep glasvezel Gasteren