Gezocht BurgerHulpVerleners!

Al enkele jaren geleden is op initiatief van Dorpsbelangen Gasteren het initiatief genomen voor een Burgerhulpverlenerspool.

Doelstelling is daarbij het realiseren van een Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) van 50 oproepbare personen die via het platvorm HartslagNu.nl kunnen worden opgeroepen om bij een reanimatie te helpen.

Dorpsbelangen doet dit door het jaarlijks organiseren van basis- en herhalingscursussen  AED/Reanimatie en door het aanschaffen en onderhouden van een AED die hangt bij de Pannenkoekenboerderij.

Uitgangspunt daarbij is dat;

  • iedereen uit Gasteren kan deelnemen aan de basis- en herhalingscursussen in het toepassen van reanimatie en bediening/gebruik van een AED.
  • deelnemers die de basiscursus hebben gevolgd enthousiasmeren/stimuleren zich aan te melden bij het Burgerhulpverlenerscollectief  Gasteren en HartslagNu.nl.
  • extern opgeleide en gecertificeerde hulpverleners (die dit via werk of opleiding doen) stimuleren lid te worden van het Burgerhulpverlenerscollectief Gasteren en HartslagNu.nl.

Op woensdag 5 en maandag 10 oktober organiseert dorpsbelangen weer de AED/Reanimatiecursus. De cursus wordt gegeven door Burger Hulp Verlening Noord Nederland cursus leider Roeland Hoogenraad (Anloo). De cursusavonden zijn zowel bedoeld voor herhaling als wel nieuwe deelnemers (basiscursus).

De avonden beginnen om 19:00 uur en zullen zo’n twee en een half uur in beslag nemen. De kosten bedragen 25 euro per persoon. Indien de persoonlijke zorgverzekering de cursus niet vergoedt (zie onderstaande link) dan vergoedt Dorpsbelangen de kosten tot maximaal 20 euro per persoon. Deze bijdrage is alleen voor diegenen die zich aanmelden als BurgerHulpVerlener middels registratie bij HartslagNu op www.hartslagnu.nl. Een aanmelding bij harslagnu.nl betekent dat je je aansluit bij het Burgerhulpverleners Collectief Gasteren (BHCG) en dat je in het geval van calamiteiten een oproep ontvangt voor hulpverlening. Uiteraard alleen uit te voeren als je beschikbaar bent ten tijde van de oproep.

Op dit moment bestaat het Burgerhulpverleners Collectief uit 13 personen. De grafiek toont de geografische spreiding.

Dat betekent dat we thans slechts 26% van de geformuleerde doelstelling hebben weten te behalen. We zoeken daarom nog meer bewoners die willen aansluiten bij dit burgerhulpverlenerscollectief en jaarlijks bereid zijn de herhalingscursus te volgen.

Het is fijn om de vaardigheden te beschikken voor reanimatie en AED en deze indien noodzakelijk toe te passen tijdens hartstilstand gevallen, niet alleen in het dorp maar ook privé, op het werk, tijdens reizen en uitoefenen van hobby.

Heb je belangstelling tot het volgen van de basisopleiding reanimatie/AED ongeacht of je wel of niet wil toetreden tot het Burgerhulpverleners Collectief (er is geen verplichting!) meld je dan nu aan. Dit kan via het mailadres hieronder met vermelding van naam, adres, mobiele telefoonnummer en geboortedatum en de datum van de gewenste cursusavond. Heb je wel belangstelling maar ben je verhinderd op de aangegeven data geef dit dan ook door. Bij voldoende belangstelling kunnen we mogelijk een reserveavond organiseren.

Stuur je opgave voor 3 oktober naar reanimatiegasteren@sportSvision.Nu

Mocht je nog meer informatie nodig hebben bel dan gerust met Johan Boonstra tel. 0592 – 231526 of 06 – 20440366.

Check je vergoeding door de zorgverzekering  middels deze link: https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/ehbo-cursus