Eerste open-tuinenroute een succes

Op zaterdag 25 mei hebben negen Gasterse tuineigenaren die op de een of andere manier bezig zijn met biodiversiteit, hun tuinen open-gesteld voor medebewoners. Op de ‘routekaart’ (klik HIER) stonden per tuin de maatregelen die daar waren genomen om de biodiversiteit te vergroten: een variatie van vijvers, houtwallen, rommelhoeken, compostbulten tot maaibeleid, wilde bloemensoorten en insecten-hotels. Zo konden bezoekers een route naar eigen voorkeur kiezen. De ochtend bleek te kort om alle negen tuinen aan te doen, want de eigenaren hadden veel te vertellen over wat er in hun tuin te zien was, de totstandkoming daarvan en de plannen die ze nog hebben.

Enkele reacties van bezoekers waren:

“Het was genieten op de open-tuinenroute van zaterdag: leerzaam, inspirerend, boeiende verhalen, prachtige, verzorgde tuinen. En wat een (bio-)diversiteit!”

“Leuk en inspirerend om in een ongedwongen sfeer te zien en horen wat je zelf kunt doen aan biodiversiteit”

“Wat indrukwekkend dat zoveel mensen zo creatief en gemotiveerd al met biodiversiteit in hun tuin bezig zijn. Met prachtige resultaten!”

Bij de ‘nazit’ in de tuin van Marijke en Eduard aan de Schipborgerweg 2 was het een gezellige, drukke bedoening. Daar werd volop uitgewisseld en plannen gesmeed. Enkele bewoners die nog maar net in Gasteren zijn komen wonen grepen hun kans om zich te oriënteren en contacten te leggen.

Zowel tuineigenaren als bezoekers vonden deze eerste open-tuinenroute een succes dat zeker herhaald zou mogen worden. De werkgroep Biodiversiteit Gasteren bedankt de gastheren en -vrouwen voor hun inspirerende bijdrage, en gaat de open-tuinenroute in juni evalueren om te bekijken hoe hier vervolg aan te geven. Er kwamen al aanmeldingen om nogmaals, of alsnog mee te doen.