Een glimp van India in de Huiskamer

India ligt in Azië, begrensd door landen als Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. Het land is minstens zo groot als Europa en telt ruim 1,2 miljard inwoners. Hindoeïsme is er de heersende godsdienst. Onder het Himalayagebergte ligt de vlakte waar de rivier de Ganges doorheen stroomt. Vanaf de bovenloop van de Ganges gaan verschillende Pelgrimroutes naar tempels die soms op meer dan 4000 meter hoogte liggen. Henk Takens begeleidt een vaste bezoeker van de Huiskamer en in die rol is hij zelf ook een vaste bezoeker. Hij heeft delen van de genoemde Pelgrimroutes meermaals bereisd en belopen en hij heeft daarvan prachtige foto’s gemaakt. Op woensdag 22 januari jl. trakteerde hij zo’n 17 bezoekers van de Huiskamer op zijn dia’s en verhalen.

De dia’s toonden ons een prachtig landschap met oneindig hoge bergen en vooral veel mensen die, te voet of gedragen, te bedevaart omhoogliepen. Arm of rijk maakte hier, anders dan in het dagelijks leven, geen verschil tussen de bedevaartgangers. Inmiddels worden er wel touringcars ingezet op gedeeltes van de routes en het spreekt voor zich dat niet iedereen dat zich kan veroorloven. Maar het is niet zo dat iedereen met geld met de bus reist. Bijzonder om te zien hoe midden in zo’n bus de maaltijd gekookt wordt. Dat is natuurlijk niet zonder brandgevaar! Een dergelijk tafereel is in Nederland of elders in Europa voor ons ondenkbaar. Henk ontmoette onderweg naar boven meerdere keren een Yogi. Dat zijn mannen die, soms na een succesvol leven in gezin en maatschappij, zich hebben teruggetrokken in een grot om zich geheel te wijden aan devotie, kennisverwerving en onzelfzuchtige daden. Volgens Henk groeide hasj daar gewoon in de wegbermen en maakte het gebruik daarvan een belangrijk deel uit van het dagelijks leven van de Yogi. Henk vertelde ons ook over de hurktoiletten die voor ons West-Europeanen heel ongemakkelijk in het gebruik zijn. Daarentegen leidden onze toiletten vaak tot ongemakkelijke situaties voor mensen daar. Zo zie je maar weer: ‘s Lands wijs, ‘s lands eer!

Na afloop van Henks presentatie werd hij beloond met een enthousiast applaus en een fles wijn.

Volgende keer, 5 februari 2020, gaan we een discussie-spel over van alles wat doen. De ervaring leert dat iedereen mee kan doen.  Het spel heet ‘Over de Lijn’. Gasteren Goed voor Elkaar kan voor vervoer naar en van de Gasterije zorgen. Telefoon 06-20122349.