Collecte Nierstichting

Van 15 tot en met 21 september was de collecteweek van de Nierstichting. In Gasteren bracht de collecte € 301,15 op.
De Nierstichting is afhankelijk van giften en donaties. Daarom zijn de inkomsten uit de collecteweek essentieel voor het werk van de Nierstichting. Hartelijk dank aan de collectanten voor hun vrijwillige inzet en aan de donateurs voor hun steun. Wie de collectant is misgelopen, kan alsnog een donatie doen op www.nierstichting.nl.

Marian Stegink