Aanleg glasvezelnetwerk gestart: schop in de grond

Maandag 27 mei 2019 was voor het Drents Glasvezel Collectief (DGC) een gedenkwaardige dag. Samen met Glasvezel buitenaf, Rendo, de deelnemende gemeenten Aa en Hunze, Tynaarlo en Assen en aannemer Allinq werd ‘de eerste schop in de grond’ gezet als symbolisch startpunt van de aanleg van het glasvezelnetwerk in de dorpen en het buitengebied van Noordoost Drenthe.

Deze ingewikkelde operatie (een hele rij mensen aan de schop en onze dorpsgenoot Meindert Krijnsen op de graafmachine) vond plaats op de kruising van de Voetakkers en Ronkelskamp vlakbij het zwembad in Annen, de plek waar een paar weken eerder het echte werk al was begonnen met de voorbereiding voor het plaatsen van het eerste verdeelstation (POP).

Voorafgaand aan dit eerste graafwerk bood voorzitter Meindert namens DGC onze glasvezel-partners een prachtig beeld aan van ons Drentse Bartje, als dank voor de goede samenwerking in de voorbereidingsfase. Het was een heel bijzondere Bartje, uitgedost als echte kabellegger, helemaal klaar om met graven te beginnen.

Vanaf dit startpunt in Annen gaat een flink aantal graafploegen aan de slag met het graven van de geul door de bermen, trottoirs en de gemeentelijke groenstroken in alle dorpen en bijbehorende buitengebieden. Nadat de verbinding met het landelijke glasvezelnetwerk is gelegd en is getest kunnen vanaf eind september de eerste huisaansluitingen worden gemaakt. In totaal wordt er in heel Noordoost Drenthe circa 720 kilometer geul gegraven en worden er ruim 5.100 woningen en bedrijven aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Gasteren staat voor volgend voorjaar in de planning: vanaf februari 2020 wordt de geul gegraven, vanaf mei worden de huisaansluitingen gemaakt.

Wil je meer weten over de route die gevolgd wordt en wanneer welk dorp aan de beurt is kijk dan op de website van Glasvezel Buitenaf, onder Aanleg/Planning.
Als alles volgens schema verloopt wordt de laatste verbinding in Noordoost Drenthe gerealiseerd aan het eind van de zomer 2020 en kan dan iedereen die zich heeft aangemeld beschikken over supersnel internet via de glasvezelkabel.