Woningbouwontwikkeling in Gasteren

Zoals bekend is Dorpsbelangen in gesprek met de gemeente Aa en Hunze over (on)mogelijkheden woningen te bouwen in Gasteren. Een groot aantal dorpsbewoners was op 22 november jl. aanwezig en heeft stickers geplakt op plekken waar volgens hen ruimte is voor woningbouw. De tijd is rijp om een vervolg te geven aan deze avond.

Omdat Gasteren tot de kleine kernen hoort, gaat de gemeente  in eerste instantie uit van kleinschalige (minder dan 12 woningen) woningbouwontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied. Daarom komen volgens de gemeente op dit moment twee plekken binnen ons dorp in aanmerking voor woningbouw: (1) de plek waar nu de schuur van Het Drentse Landschap staat en (2) de plek van de schuur naast het dorpshuis (eventueel samen met de werktuigschuur van de Boermarke).

Dorpsbelangen komt graag in contact met inwoners uit Gasteren die serieuze belangstelling hebben in de nabije toekomst in het dorp te gaan bouwen. Dus voel je je aangesproken? Geef je belangstelling dan vòòr 10 juli 2023 door aan het bestuur van Dorpsbelangen via dorpsbelangengasteren@outlook.com  Voor de geïnteresseerden volgt een persoonlijke uitnodiging voor een nog te organiseren  informatiebijeenkomst.

NB: het gaat nu (nog) niet over inspraakrondes of bezwaarprocedures. De uitvoering van de hierbij horende wettelijke procedures volgt in de toekomst en ligt bij de gemeente.