Wintervreugd is trotse grondeigenaar geworden

IJsvereniging Wintervreugd is eigenaar geworden van een stuk grond waarop de kantine staat.

Al jarenlang huurde Wintervreugd een perceel grond van de fam. Reinders uit Anderen. Voor de huur werd traditiegetrouw door het bestuur op 31 december een euro en een fles berenburg bij de fam. Reinders bezorgd. Na het overlijden van de dhr. Reinders werd Wintervreugd door de familie Reinders benaderd voor een eventuele aankoop van het betreffende perceel. Een unieke kans voor de vereniging. Tijdens een ingelaste ledenvergadering werd besloten om het perceel ter grootte van 42 are aan te kopen.

Vervolgens heeft Wintervreugd de eigenaar van het perceel waarop de kantine staat benaderd voor een eventuele ruiling. Overeengekomen is dat Wintervreugd het aangekochte perceel van 42 are aan hem verkoopt om vervolgens 21 are terug te kopen. Wintervreugd is hiermee mede-eigenaar geworden van een klein stukje uniek natuurgebied met misschien wel een van de mooiste ijsbanen van Drenthe.

Door de coronamaatregelen gaat Wintervreugd dit jaar geen contributie ophalen.

Wintervreugd wenst iedereen prettige feestdagen en een voorspoedig 2021 toe.