Werkgroep Historisch Gasteren i.o.

Wat we zoal tegenkomen …. oude foto’s

Bij de voorbereidingen van het boek Gasteren, dat in 2003 verscheen, is veel waardevol historisch materiaal verzameld waarvan veel niet in het boek kon worden verwerkt. Al die papieren, foto’s en ook enkele voorwerpen vertellen een verhaal over Gasteren als woon-, werk- en leefgemeenschap door de eeuwen heen. Sinds het verschijnen van het boek is er weinig met dit materiaal gebeurd. Hoewel veilig opgeborgen lag het te verstoffen op de zolder van de familie Van Rhee. En dat is jammer. Daarom is het initiatief genomen om een archief in te richten waarin al het materiaal goed wordt bewaard en geordend en te zijner tijd op onderwerp terug te vinden is. Daarnaast is het de bedoeling om dit archief geleidelijk ook uit te breiden met relevant aanvullend materiaal.

Wat we zoal tegenkomen …. gewichten van de Hengel Sport Vereniging om gevangen vis te wegen

De initiatiefnemers, Henk Hellema en Herman Roepman, hebben al het materiaal inmiddels ondergebracht in een kastruimte in het Dorpshuis. Wij vormen voorlopig samen de Werkgroep Historisch Gasteren i.o. (in oprichting). We zien het als onze eerste taak om het beschikbare materiaal te rubriceren, ordelijk op te bergen en toegankelijk te maken. Dit monnikenwerk willen we eerst afronden voordat gedacht wordt aan het opzetten van een organisatie en het ontwikkelen van nieuwe activiteiten.

 

Wat we zoal tegenkomen …. absentielijsten en schoolrapporten

Bij dat rubriceren en opbergen kunnen we best wat extra handen gebruiken en we nodigen geïnteresseerden hierbij van harte uit om mee te werken. Lijkt je dit leuk, neem dan contact op met:
Henk Hellema / 231400 / hhellema@xs4all.nl, of
Herman Roepman / 269486 / h.roeps@wxs.nl

Op termijn, als die eerste klus geklaard is, willen we het archief uitbreiden. Dat willen we doen door dorpsgenoten op te roepen materiaal in te brengen, door gesprekken te voeren met inwoners van Gasteren die hier geboren en getogen zijn, en door zelf (archief)onderzoek te doen.

In de toekomst hopen we een deel van de archiefstukken, het beeldmateriaal en de verhalen op de dorpswebsite te zetten, publicaties te verzorgen en mogelijk activiteiten te organiseren om zo het historisch materiaal over Gasteren onder de aandacht van dorpsgenoten en andere belangstellenden te brengen. Maar voorlopig is dat nog even toekomstmuziek.