Weidevogels rond Gasteren – broedsucces 2020

Vier kievitseieren in een mandje

Wellicht is het u dit voorjaar opgevallen, toen u over de zuides fietste of wandelde: een oranje raster boven op de es. Niet als kunstvoorwerp, maar ter bescherming van een broedende wulp tegen dieren die het op haar eieren had voorzien, zoals vossen en dassen. Plaatsing van dat raster was het werk van de weidevogelgroep Gasteren, waarvan ondergetekende lid is.
Medewerking bij de weidevogelbescherming rond Gasteren wordt verleend door de familie Van Rhee en de familie Hollander.
In totaal heeft de werkgroep 98 nesten gevonden, net zoals voorgaande jaren voornamelijk van kieviten. Verder zijn er 2 nesten van de wulp gevonden, 2 scholeksternesten, 3 nesten van de veldleeuwerik en enkele nesten van rietgors en graspieper. De broedende wulp op de zuides heeft twee jongen voortgebracht, waarvan helaas één later dood is aangetroffen.
Wie meer over het werk en de resultaten van de Weidevogelbescherming groep Gasteren wil weten, kan HIER het jaarverslag lezen.

Pauline Hellema

Broedende wulp – binnen raster – op zuides van Gasteren