Terugkoppeling dorpsenquête biodiversiteit

De Werkgroep Biodiversiteit Gasteren heeft eind oktober in een dorpsenquête de belangstelling gepeild voor verschillende projecten. Er bleek zowel belangstelling voor informatieavonden als ook voor het meehelpen in een werkgroep. Met de gegevens uit de enquête is vorige week een plan gemaakt om concreet aan de slag te kunnen gaan. Ook zijn er nieuwe projecten toegevoegd (zadenbieb, nestkastjes, overzicht subsidies). Elk project heeft nu een eigen WBG-coördinator die binnenkort de belangstellenden voor ‘zijn of haar’ werkgroep gaat benaderen.
Hieronder geven we alvast in het kort weer wat de chronologische planning is voor 2024. In de dorpsagenda en in de nieuwsrubriek zullen we jullie verder op de hoogte houden met aankondigingen en mooie foto’s van de resultaten.

Projectonderwerp over biodiversiteit Activiteit en planning 2024
Een zadenbieb; een beschikbare plek om bloem- en groentezaden in te brengen en te ruilen Is gestart, informatie volgt
Nestkastjes opknappen en schoonmaken 6 januari 13.00 uur.
Een insectenhotel voor in je tuin In januari/februari: een workshop (opgaveformulier volgt)
Subsidiemogelijkheden in beeld brengen, zoals compostbak, regenton Z.s.m.
Bloemrijke bermen, ecologisch berm- en maaibeheer in en om Gasteren;
-Bestrijden van invasieve exoten, zoals Amerikaanse vogelkers, Japanse duizendknoop, reuzenbereklauw, reuzen(spring)balsemien, maar ook het in de hand houden van jacobskruiskruid;

Ecologische structuren in en rond Gasteren creëren om groene gebieden te verbinden en het leefgebied voor plant- en diersoorten te vergroten. Denk aan heggen of struwelen  als ‘stapstenen’ (zachte overgangen) in een te kaal gebied;
-Een geschikt leefgebied creëren om op termijn de patrijs terug te brengen in ons landschap

In februari: een informatieavond die deze onderwerpen met elkaar verbindt tot “Het brede verhaal”

 

Verbeteren van de biodiversiteit in je eigen tuin (o.a. soorten bloemen, water) In april een informatieavond
Open-tuinenroute; van elkaar leren In mei
Dorpsommetjes updaten, aanvullen met historische informatie en uitbreiden naar andere dorpen Routes zijn reeds in de maak

Of klik hier voor het schema in PDF-formaat