Tot en met 2013 vonden in Gasteren ieder jaar een ‘Zomerfeest’ en een ‘In- en Ontspanningsweek’ plaats. Door de afnemende belangstelling voor het zomerfeest begon het bestuur van Stichting Zomerfeest Gasteren zich af te vragen of het nog wel langer zin had dit feest te blijven organiseren. Op het zelfde moment begon de Vereniging Dorpsbelangen zich af te vragen of zij, gezien de beperkte beschikbare menskracht, de organisatie van de ‘In- en Ontspanningsweek’ nog wel aan kon. Toen is in goed overleg besloten dat het zomerfeest zou worden opgeheven en dat Stichting Zomerfeest voortaan de in- en ontspanningsweek zou gaan organiseren. En ook wel andere dorpsactiviteiten als dat zo uitkomt. Zo gezegd zo gedaan, alleen de naam Zomerfeest paste niet meer. Maar daar is een oplossing voor gevonden. Stichting Zomerfeest bestaat formeel nog steeds maar noemt zich nu ‘Stichting Af en Toe Wat’. De naam geeft precies aan waarom: naast het organiseren van vaste activiteiten/evenementen voor de inwoners van Gasteren, wil de het bestuur ook – af en toe – nog best andere activiteiten ondernemen.

Onder de vaste evenementen vallen:

  • Het Winterbuffet, samen met Sportvereniging De Rietvogels
  • De In- en Ontspanningsweek

Wat daarnaast nog georganiseerd wordt hangt ervan af. Het bestuur van de Stichting Af en Toe Wat borrelt van de ideeën, maar stelt het ook zeer op prijs uw ideeën en suggesties te horen. Spreek een bestuurslid persoonlijk aan:

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:
–  Erik de Weme
–  Gert Weggemans
–  Bennie Vrieling
–  Klaske Lohr
–  Marcel Eissens
–  Rene Bonder
–  Rianna Reinders
–  Hillie van Wijk.

Schroom niet contact met hen op te nemen. En graag tot ziens bij een van de activiteiten.