Speeltuin Zandkampen zoekt uw hulp bij crowdfunding 

De speeltuin op De Zandkampen is de speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen uit het dorp. En regelmatig houden (groot)ouders vanaf het bankje toezicht op hun kleine kroost, dat zich vermaakt met de speeltoestellen.

Helaas heeft de gemeente uit veiligheidsoverwegingen in 2022 de nestschommel verwijderd. Waarschijnlijk zal het klimrek in 2023 eenzelfde lot beschoren zijn. Zandkampers Erik Meerman, Marja Hegen en John van der Kaap hebben het initiatief genomen om financiële middelen bijeen te brengen waarmee een nieuwe nestschommel en een tweede speeltoestel kan worden gekocht. Een eerste offerteronde heeft geleerd dat voor de nestschommel €2.800 benodigd is en voor een tweede speeltoestel €2.300; het zijn hoge prijzen maar de regelgeving vereist nu eenmaal kwaliteit.

De Regiobank en “Samen Voor De Buurt” hebben het Gasterse plan omarmt. Onderdelen van de ondersteuning zijn een online-workshop “Crowdfunding”, een flyer-actie en benadering van de social-media.

Het Zandkamper drietal zoekt plaatsgenoten die mee willen werken aan het “crowdfunden” van de resterende gelden. De kans dat het beoogde bedrag (circa € 5.100) bereikt wordt, is zeker aanwezig. Want de helft van het benodigde geld is al binnen:

  • schenking vanuit het glasvezelproject: € 299
  • Vereniging Dorpsbelangen Gasteren, 2022: € 301
  • toezegging Gemeente Aa en Hunze: maximaal € 1.000
  • plaatsing van de toestellen: Gemeente Aa en Hunze
  • uit de verkoop van Postcodeloterij-toegangskaarten voor het concert “Holland zingt Hazes”: € 750.
  • particuliere schenking: €50.

Totaal verzameld bedrag: € 2.400. Resterend bedrag € 2.700.

Een oproep aan vaders en moeders, oma’s en opa’s, broers en zussen, ooms en tantes: help mee bij het resterende organisatiewerk! Op 7 maart biedt “Samen voor de buurt” Gasteren een online-cursus crowdfunding aan … handig voor de speeltuin, handig voor de rest van dorpsactiviteiten.

Heeft u vragen over deze actie of wilt u zich aanmelden om mee te helpen: stuur een e-mailbericht aan <speeltuin@ingasteren.nl>.

Of wilt u nu al een financiële bijdrage leveren? Dat kan: stort dan uw bedrag op IBAN: NL46RABO0302915095 t.n.v. Ver. Dorpsbelangen Gasteren o.v.v. SPEELTUIN. En wilt u anoniem doneren”, bezorg dan een “enveloppe-met-inhoud” bij Marja Hegen, Zandkampen 9.