Natuurwerkgroep op stoom

Iedere woensdagochtend gaat een groepje mannen en vrouwen, gewapend met spaden, takkenscharen, snoeizagen en een staaldraadtakel de natuurterreinen rondom Gasteren in. Afgelopen woensdag is de Werkgroep Natuurbeheer Gasteren dit seizoen alweer voor de negende keer aan het werk geweest. 

De werkgroep ontdoet de terreinen van her en der groeiende struiken en bomen, vooral berk, Amerikaanse vogelkers en eik. Hierdoor krijgt de dichtgegroeide heide weer een kans. Het is niet de bedoeling dat de heideterreinen geheel boomloos worden. Zo worden bijvoorbeeld mooie oude eiken en de vuilboom gespaard. Op dit moment (medio oktober) is de groep actief in het terrein juist ten noorden van het geitenweitje aan de Oudemolenseweg.
De samenstelling van de groep wisselt een beetje per ochtend en er is ook tijd voor een kletspraatje. En voor koffie. Dus…als je zin hebt en tijd…je bent welkom. Kom eens kijken of meld je aan (Herman Roepman, 0592-269486, h.roeps@wxs.nl ).

Joyce lekker bezig