Persoonlijk bericht John Huivenaar

Dag bewoners van Gasteren,

Na plotseling te zijn geconfronteerd met een tumorbloeding in het hoofd, wat een gevolg was van longkanker in de rechterlong, en aan het einde van het jaar 2015 van de longarts van het WZA Assen te horen kreeg dat ik nog maar 2 maanden te leven had, deel ik u mede dat het thans naar omstandigheden nog steeds heel redelijk met me gaat.
Na positieve rapporten van de oogarts, neuroloog, alsmede van de bedrijfsarts van het CBR is er weer rechtskracht aan mijn rijbewijs ontleend. Voorts sta ik m.i.v. heden onder behandeling van het UMCG, die mij na diverse onderzoeken van de week hebben meegedeeld dat ze voor mij positief nieuws hadden en me met het slikken van een tablet per dag (dus geen chemotherapie, waarvan ik vanaf het begin af aan tegen was) een levensverlengend jaar in principe konden aanbieden. Daarna konden ze – zonder chemo – nog andere perspectieven bieden.

Wilt u zich verder oriënteren over heftige gezondheidsproblemen, moge ik u verwijzen naar het internet medischepublieksacademie.nl, waarover o.a. over deze materie onlangs een lezing is gehouden.

Voorts wil ik u berichten dat het een zeer droevige ervaring is, dat ik deze verdere behandeling uit de sociale media heb moeten halen, zonder dat ik maar enige doorverwijzing kreeg van de neurologen en longarts van het Wilhelmina ziekenhuis te Assen naar het UMCG ziekenhuis te Groningen.

Ik beschouw het als een wonder van Boven dat ik nog leef, maar dat is mijn geloof.
Vanwege de ongeveer 25 jaar krantenbezorging in Gasteren en de daarop hartverwarmende reacties op mijn plotselinge gezondheidsproblemen, vind ik het noodzakelijk u nogmaals hartelijk hiervoor te bedanken.

Met hartelijke groeten,
John Huivenaar,
De Hoek 21.